Op donderdag 31 maart organiseert SLO in Zwolle een conferentie voor de onderbouw vo met als thema ‘doorlopende leerlijnen’. Een van de 8 subthema’s is ‘Afstemming en samenhang in de maatschappijvakken op havo/vwo en vmbo‘. Per thema worden er drie workshoprondes gegeven.
Ronde 1
De leerling leert in samenhang en in een doorlopende leerlijn. Twee karakteristieken van de onderbouw. De maatschappijvakken geven hiervoor alle mogelijkheden.
Thema’s als Europa, Werk en welvaart en Arm en rijk komen bij alle maatschappijvakken voor. Hetzelfde geldt voor vaardigheden als informatievaardigheden en onderzoeksvaardigheden.
Ronde 2 en 3
U start bij uw eigen schoolpraktijk en de wensen die u heeft ten aanzien van afstemming, samenhang of doorlopende leerlijnen. U kunt uw eigen methodes of materialen meenemen om concreter aan de slag te gaan. Met collega’s met dezelfde vragen of wensen, gaat u dieper in op de inhoud van uw vak.
Vragen als ‘wat moet en wat mag?’ en ‘waar is ruimte om iets over te slaan zonder de doorlopende leerlijn naar het examen in gevaar te brengen?’ passeren de revue. Evenals vakoverstijgende projecten, een goede overgang van onderbouw naar bovenbouw (toets ik wel de juiste dingen?), of de mogelijkheden voor een leergebied op (gemeenschappelijke) vakinhouden en vakvaardigheden verkennen.
Aan het eind van deze middag kunnen naar wens veelbelovende plannen of ‘lessons learned’ gepresenteerd worden.
Kijk voor meer informatie over de conferentie op SLO.nl.

Reageer


negen × 2 =