‘Kom digitaal proefstuderen bij de Rijksuniversiteit Groningen! Zit je in vwo 5 of 6 en wil je graag weten hoe dat is, studeren?  De RUG biedt dit voorjaar (7-31 maart) een zestal webklassen aan, waaronder een webklas Wijsbegeerte. Deze webklas gaat over ‘geluk en het goede leven’. Wat is geluk eigenlijk? Is geluk ontleend aan een voetbalwedstrijd beter dan geluk ontleend aan drugs?  Deelname (gratis!) kan per klas of individueel. Inschrijven kan tot 18 februari via de website van de Scholierenacademie van de RUG: www.rug.nl/scholieren/webklassen.’

Reageer


3 + vier =