Ervaren Intern Begeleider in Amsterdam

Geplaatst op: 23 - 06-2017

School: De IJdoornschool

Plaats: Amsterdam

Per: 1 augustus 2017

De aanstelling is:Tijdelijk met uitzicht op vast

De omvang is: 0,9

Met ingang van 1 augustus 2017 zijn wij voor de functie Ervaren Intern Begeleider in Amsterdam op zoek naar een geschikte kandidaat.

Algemene informatie:
De IJdoornschool is een basisschool in Amsterdam –Noord, gelegen in de wijk Nieuwendam.
De populatie van onze school is een keurige afspiegeling van de wijk. In februari 2017 zijn wij verhuisd naar een nieuw gebouw met ...

Bekijk nu de hele vacature     externe link

Intern Begeleider in Amsterdam

Geplaatst op: 23 - 06-2017

School: Overhoeks

Plaats: Amsterdam

Per: 1 augustus 2017

De aanstelling is:Tijdelijk met uitzicht op vast

De omvang is: 0,4 Wtf

Overhoeks zoekt Intern Begeleider

We vinden het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen belangrijk. Door kinderen te inspireren en te leren doorzetten creëren wij een rijke leeromgeving waarin zij zich veilig voelen. We bieden de kinderen ruimte om te leren en te ervaren dat ...

Bekijk nu de hele vacature     externe link

Intern Begeleider in Amsterdam

Geplaatst op: 23 - 06-2017

School: IKC NoordRijk

Plaats: Amsterdam

Per: 1 augustus 2017

De aanstelling is:Tijdelijk met uitzicht op vast

De omvang is: 0,6 Wtf

Met ingang van 1 augustus 2017 zijn wij voor de functie Intern Begeleider in Amsterdam op zoek naar een geschikte kandidaat.

We vinden het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen belangrijk. Door kinderen te inspireren en te leren doorzetten creëren wij een rijke leeromgeving waarin zij zich veilig voelen. We bieden de kinderen ruimte om te leren en te ervaren dat ...

Bekijk nu de hele vacature     externe link

Zorgcoordinator in Amsterdam

Geplaatst op: 23 - 06-2017

School: SBO Universum

Plaats: Amsterdam

Per: 1 augustus 2017

De aanstelling is:Tijdelijk met uitzicht op vast

De omvang is: 0,8 - 1,0

Wij zijn op zoek naar een zorgcoördinator die onze kinderen begrijpt en hiernaar kan handelen.

INFORMATIE SCHOOL
SBO Universum is een speciale basisschool waar leerlingen onderwijs krijgen die specifieke onderwijsbehoeften hebben.
Veel leerlingen hebben moeite met leren, hebben sociaal-emotionele problemen of gedragspr...

Bekijk nu de hele vacature     externe link

Intaker in Arnhem

Geplaatst op: 22 - 06-2017

School: De Onderwijsspecialisten

Plaats: Arnhem

Per: 1 augustus 2017

De aanstelling is:Tijdelijk

De omvang is: 0.6

Met ingang van 1 augustus 2017 zijn wij voor de functie Intaker in Arnhem op zoek naar een geschikte kandidaat.

 
“Wij zijn speciaal op zoek naar jou”
 
Wij zijn op zoek naar een intaker, 0,6 wtf die de ontwikkeling van onze leerlingen centraal stelt. Samen met collega’s bundel je je krachten op Mariëndael VSO in Arnh...

Bekijk nu de hele vacature     externe link

Zwangerschapsvervanging in Amsterdam

Geplaatst op: 21 - 06-2017

School: Schoolbestuur Stichting Westelijke Tuinsteden

Plaats: Amsterdam

Per: 1 augustus 2017

De aanstelling is:Tijdelijk

De omvang is: 0,8

Innovatieve intern begeleider ivm zwanger-schapsverlof, 0,8 fte

Intern begeleider 0,8 fte
Tijdelijk tot 23 december 2017
ivm zwangerschapsverlof
 
Met specifieke ervaring in de bovenbouw en bij voorkeur nieuwkomersonderwijs.
 
Onze miss...

Bekijk nu de hele vacature     externe link

Leerkracht met de taak ambulante dienstverlening in het VO en MBO in Rotterdam

Geplaatst op: 16 - 06-2017

School: Auris Dienstverlening Rotterdam

Plaats: Rotterdam

Per: z.s.m.

De aanstelling is:Tijdelijk met uitzicht op vast

Met ingang van z.s.m. zijn wij voor de functie Leerkracht met de taak ambulante dienstverlening in het VO en MBO in Rotterdam op zoek naar een geschikte kandidaat.

Auris Dienstverlening
 
Wil jij in partnerschap met ouders en de reguliere school een antwoord geven op de onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de school? Grijp dan nu de kans om daadwerkeli...

Bekijk nu de hele vacature     externe link

Intern begeleider in Lelystad

Geplaatst op: 16 - 06-2017

School: Basisschool Al Ihsaan

Plaats: Lelystad

Per: 01092017

De aanstelling is:Tijdelijk met uitzicht op vast

De omvang is: 0,600

De intern begeleidster is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de zorgstructuur op school.

De intern begeleider is verantwoordelijk voor het coördineren en initiëren van de ondersteuning van leerlingen. Zij coördineert alle maatregelen rondom zorg voor de leerlingen. De intern begeleider heeft als taak om leerkrachten te coachen in, en ...

Bekijk nu de hele vacature     externe link

Intern begeleider in Amsterdam

Geplaatst op: 14 - 06-2017

School: De Tamboerijn

Plaats: Amsterdam

Per: na de zomervakantie

Een interne begeleider bovenbouw (0,8- 1,0 fte)

Wegens pensionering van een van de interne begeleiders zijn  wij voor na de  zomervakantie op zoek naar :
 
                   &n...

Bekijk nu de hele vacature     externe link

zorgcoördinator in Amsterdam

Geplaatst op: 14 - 06-2017

School: basisschool Klaverblad

Plaats: Amsterdam

Per: 4-9-2017

De omvang is: 0.6

Met ingang van 4-9-2017 zijn wij voor de functie zorgcoördinator in Amsterdam op zoek naar een geschikte kandidaat.

Uitgebreide informatie over deze vacature kunt u vinden op de website van Bijzonderwijs, bijzonderwijs.nl
 

Bekijk nu de hele vacature     externe link

Ambulant Gezinsbegeleider in AMSTERDAM

Geplaatst op: 14 - 06-2017

School: Altra

Plaats: AMSTERDAM

Per: Per direct

De aanstelling is:Tijdelijk met uitzicht op vast

De omvang is: 0.8889

Met ingang van Per direct zijn wij voor de functie Ambulant Gezinsbegeleider in AMSTERDAM op zoek naar een geschikte kandidaat.

Stichting Altra zoekt kandidaten voor de functie van 
 
Ambulant Gezinsbegeleider voor Team Thuiszitters
 
Voor 32 uren per week (0,8889 FTE)
 
 
Functie-i...

Bekijk nu de hele vacature     externe link

Ambulant begeleider in Amsterdam

Geplaatst op: 13 - 06-2017

School: Stichting VierTaal

Plaats: Amsterdam

Per: 1 augustus 2017

De omvang is: 0,6

Met ingang van 1 augustus 2017 zijn wij voor de functie Ambulant begeleider in Amsterdam op zoek naar een geschikte kandidaat.

De Dienst Ambulante Dienstverlening VO en MBO Viertaal is een organisatie voor ambulante dienstverlening voor leerlingen met auditieve en/of communicatieve problemen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 25 jaar. De ambulante dienst bie...

Bekijk nu de hele vacature     externe link

Intern begeleider in Amsterdam

Geplaatst op: 13 - 06-2017

School: Basisschool 't Koggeschip

Plaats: Amsterdam

De aanstelling is:Tijdelijk met uitzicht op vast

De omvang is: 0,8

Stichting KBA Nw West  zoekt per direct een ervaren INTERN BEGELEIDER

Stichting KBA Nw West zoekt per direct                                                         &nb...

Bekijk nu de hele vacature     externe link

Intern Begeleider in Rotterdam

Geplaatst op: 13 - 06-2017

School: Horizon

Plaats: Rotterdam

Per: 01-08-2017

De aanstelling is:Tijdelijk

De omvang is: 1-0,8 FTE

Met ingang van 01-08-2017 zijn wij voor de functie Intern Begeleider in Rotterdam op zoek naar een geschikte kandidaat.

Horizon – Midgaard College te Den Haag
Het Midgaard College biedt Praktijk Onderwijs, V-ROC en VMBO in gesloten setting. Dit betekent dat elke jongere die geplaatst wordt op de gesloten jeugdzorg van Midgaard op het Midgaard Co...

Bekijk nu de hele vacature     externe link

Intern begeleider in Amsterdam

Geplaatst op: 13 - 06-2017

School: St. Lukas

Plaats: Amsterdam

Per: 1 augustus 2017

De aanstelling is:Tijdelijk met uitzicht op vast

De omvang is: 0.8

Ervaren Intern begeleider gezocht!

Dit is jouw kans! Je kunt komen werken op een zeer interessante school in Amsterdam Nieuw West. Wij zijn een sprankelende daltonschool met oog voor ontwikkeling! We zijn erg in trek bij ouders en kinderen waardoor er veel ruimte is om te groeien in o...

Bekijk nu de hele vacature     externe link

Intern begeleider in Amsterdam Zuidoost

Geplaatst op: 09 - 06-2017

School: obs Holendrecht

Plaats: Amsterdam Zuidoost

Per: 01-08-2017

De aanstelling is:Tijdelijk met uitzicht op vast

De omvang is: 0,6

Community School Holendrecht zoekt per 1-8-2017 een intern begeleider (0.6 fte) Community School Holendrecht zoekt per 1-8-2017 een intern begeleider (0.6 fte) Community School Holendrecht zoekt per 1-8-2017 een intern begeleider (0,6 fte)

Wij zoeken een ervaren intern begeleider, een teamspeler die hart heeft voor de kinderen in de wijk Holendrecht. Iemand met mensenkennis, een kritische blik en lef. Iemand die proactief is, openstaat voor nieuwe ideeën, goed kan samenwerken, goed ka...

Bekijk nu de hele vacature     externe link

Intern begeleider in Utrecht

Geplaatst op: 08 - 06-2017

School: STIP VSO

Plaats: Utrecht

Per: 01-08-2017

De aanstelling is:Tijdelijk met uitzicht op vast

De omvang is: 0,8

1. Coördinatie en organisatie: a. Coördineert (delen van) de leerlingenzorg en/of het onderwijs van een afdeling b. Geeft leiding aan het opzetten en de uitvoering van de jaarplanning de cyclus van de leerlingenzorg. c. Coacht en begeleidt collega’s. 2. Onderwijs en begeleiding: a. Voert specialistische onderwijs-, leer-, en begeleidingsactiviteiten uit . b. Evalueert het gegeven onderwijs, de begeleiding en de resultaten. c. Werkt samen met het managementteam en met interne en externe specialisten en deskundigen en verwerkt hun adviezen in het handelingsplan. d. Geeft voorlichting aan ouders/verzorgers 3. De ontwikkeling van de school, het samenwerkingsverband, het onderwijs en de professionele kwaliteit: a. Ontwikkelt beleidsvoorstellen met betrekking tot de koers van de school en de structurele vernieuwing van onderwijs- en begeleidingsprogramma’s. b. Treedt op als projectleider/coördinator voor onderwijskundige projecten. c. Ontwikkelt passende leerlijnen en lesmaterialen en coördineert de totstandkoming daarvan. 1. Coördinatie en organisatie: a. Coördineert (delen van) de leerlingenzorg en/of het onderwijs van een afdeling b. Geeft leiding aan het opzetten en de uitvoering van de jaarplanning de cyclus van de leerlingenzorg. c. Coacht en begeleidt collega’s. 2. Onderwijs en begeleiding: a. Voert specialistische onderwijs-, leer-, en begeleidingsactiviteiten uit . b. Evalueert het gegeven onderwijs, de begeleiding en de resultaten. c. Werkt samen met het managementteam en met interne en externe specialisten en deskundigen en verwerkt hun adviezen in het handelingsplan. d. Geeft voorlichting aan ouders/verzorgers 3. De ontwikkeling van de school, het samenwerkingsverband, het onderwijs en de professionele kwaliteit: a. Ontwikkelt beleidsvoorstellen met betrekking tot de koers van de school en de structurele vernieuwing van onderwijs- en begeleidingsprogramma’s. b. Treedt op als projectleider/coördinator voor onderwijskundige projecten. c. Ontwikkelt passende leerlijnen en lesmaterialen en coördineert de totstandkoming daarvan. 1. Coördinatie en organisatie: a. Coördineert (delen van) de leerlingenzorg en/of het onderwijs van een afdeling b. Geeft leiding aan het opzetten en de uitvoering van de jaarplanning de cyclus van de leerlingenzorg. c. Coacht en begeleidt collega’s. 2. Onderwijs en begeleiding: a. Voert specialistische onderwijs-, leer-, en begeleidingsactiviteiten uit . b. Evalueert het gegeven onderwijs, de begeleiding en de resultaten. c. Werkt samen met het managementteam en met interne en externe specialisten e Een verantwoordelijke baan in een school, volop in ontwikkeling en een bijzonder leuke doelgroep (Speciaal onderwijs)

Coördinatie en organisatie: Coördineert (delen van) de leerlingenzorg en/of het onderwijs van een afdelingGeeft leiding aan het opzetten en de uitvoering van de jaarplanning de cyclus van de leerlingenzorg....

Bekijk nu de hele vacature     externe link

Intern begeleider in Noord-Scharwoude

Geplaatst op: 01 - 06-2017

School: Stichting Atrium

Plaats: Noord-Scharwoude

Per: 1 augustus 2017

De aanstelling is:Tijdelijk met uitzicht op vast

De omvang is: 0,6 - 0,7

Stichting Atrium zoekt met ingang van 1 augustus 2017 voor R.K.B.S. De Koolvlet een krachtige INTERN BEGELEIDER (m/v)


Ervaren en kundig 
Jij bent een zelfbewuste daadkrachtige persoonlijkheid en hebt (bij voorkeur) aantoonbare ervaring als intern begeleider in het primair onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen zie jij als een uitdaging en p...

Bekijk nu de hele vacature     externe link