Movie Talk & embedded reading bij ‘Paperman’

In de les heb ik 'Paperman' gebruikt voor Movie Talk. Onder het filmpje vertel ik er meer over. 'Paperman' is een animatiefilmpje van de Disney studio's en heeft in 2013 de Oscar gewonnen voor beste korte animatiefilm.

Helaas is de versie hieronder de enige volledige versie op Youtube en daar heeft iemand iets voor en in geknutseld… (maar daardoor is hij waarschijnlijk nog niet van Youtube afgehaald of ingekort, zoals met de andere filmpjes het geval is).  

Je kunt het filmpje als origineel bekijken op vimeo.

Tijdens de NTPRS heb ik de Movie Talk workshop van Betsy Paskvan en Michele Whaley bezocht. Movie Talk is ontwikkeld door Ashley Hastings met studenten Engels als vreemde taal en het schijnt 5x sneller te werken dan traditionele methodes.

Movie Talk is een film verhalend uitleggen door :

 • het benoemen van voorwerpen
 • het beschrijven van handelingen, acties, activiteiten
 • het verklaren, uitleggen van personages
 • het verklaren, duiden van hun emoties
 • dialogen

Een paar belangrijke punten :
- L U I S T E R E N is een eerste vereiste voor S P R E K E N
- Taalleerders kunnen niet boven hun eigen begripsniveau spreken

Ik heb het filmpje gebruikt voor de structuren:

 • Il/elle est allé(e) à la gare       Hij/zij is naar het station gegaan
 • Il/elle a pris le train                   Hij/zij heeft de trein genomen 
 • Il/elle est monté(e)                   Hij/zij is ingestapt 
 • Il/elle est descendu(e)            Hij/zij is uitgestapt

Ook heb ik het filmpje gebruikt om eerdere vocabulaire te herhalen. Het filmpje duurt ruim 6 en een halve minuut en wij hebben er een uur over gepraat, alles in het Frans. De tijd vloog ongemerkt voorbij. Iedereen bleef heel betrokken en ze vonden het erg leuk om te doen. Ik heb veel vragen gesteld en gecirkeld waar nodig. Ik heb voor een groot deel gewerkt met bovenstaande structuren. Ik heb het filmpje gevonden doordat ik googelde op trein, instappen, station en dan bij 'video's' kijken wat dat opleverde. Vorige week hadden we 'wachten' gehad, dus die konden we nu ook goed gebruiken. En al eerder : hij is bezig met, hij heeft gebruikt, hij heeft ontmoet. We hebben ook PQA vragen gedaan, maar eigenlijk had ik er achteraf gezien toch meer willen doen, om de ik- en de jij vorm meer te gebruiken. Ik heb er een embedded reading bijgemaakt in vier stappen in opklimmende moeilijkheidsgraad  : 131126_Paperman. Ik denk dat de vierde versie vooral voor de hogere niveaus is. Ik ben heel benieuwd wat mijn A1'ers over de derde en vierde versie zeggen als ik ze de komende les zie.

Werk jij ook wel eens met Movie Talk? Wat zijn jouw ervaringen? Heb je nog tips voor leuke filmpjes?

Met collegiale groeten, Alike Last

Een klein roze libelletje

Ter variatie op het vragenstellen doe ik ook wel eens een uitspraak die niet klopt - in plaats van een vraag te stellen dus.

Er was bijvoorbeeld een klein roze libelletje dat een bril nodig had en naar de opticien in Parijs is gegaan om een speciale bril te zoeken. Tussen al het cirkelen = vragen stellen door zeg ik opeens, met het gebaar van heel groot erbij: "Er is een hele grote roze libel!" Je ziet de klas nadenken: “Begrijpen we dat goed : groot?!” Men kijkt elkaar aan en dan roept iedereen verontwaardigd in koor: “Noooon, petite!" of als ze al iets verder zijn: "Non, une petite libellule rose!”  En dan zeg ik met een onschuldige blik: "Aaaah, oui, il y avait une petite libellule rose, il n’y avait pas de grande libellule rose!"  En dan moeten ze lachen en kijken mij zo aan van ‘’Grappenmaker! Ons neem je niet in de maling!” Hebben jullie nog bepaalde variaties op het vragen stellen? Hieronder zet ik de gebruikte (Franse) structuren, vocabulaire, cognaten en TPR woorden

Structuren
il y avait  er was
avait besoin de had nodig
est allée à… is naar … gegaan 

Vocabulaire
une libellule een libel
des lunettes een bril
pour chercher om te zoeken

Cognaten
spéciales  speciaal
rose roze
un opticien een opticien

TPR
petite klein
grande groot
cherche/cherchez
zoek(en)

Met collegiale groeten,
Alike Last

‘Zelda Thelma’

Onderstaande tekst schreef ik vorige maand, maar omdat de tekst helaas plots verdween van dit blog, bijgaand – op verzoek van Alike – nogmaals.
Tijdens de eerste les na een vakantie doe ik het liefst iets wat met de vakantie te maken heeft. In een workshop van Beth Skelton (een bekende TPRS trainer) heb ik een leuk spel geleerd, door Beth ‘Zelda Thelma’ genoemd. Ik heb er een Franse versie van gemaakt: ‘Véronique Dubois’.
Voorafgaand aan het spel, heb ik eerst alle leerlingen gevraagd waar ze tijdens de vakantie zijn geweest. Deze landen, steden of locaties hebben we op het bord geschreven. Elke leerling had op deze manier een eigen ‘bestemming’.
We begonnen het spel met de volgende vraag :’Est-ce que Véronique Dubois est allée en vacances (à, à l’, au, aux of en) … ?’. De leerling die bij die bestemming hoorde, zei : ‘Non! Véronique Dubois n’est pas allée …, elle est allée…. En dan koos hij/zij een andere bestemming uit onze lijst.
Ik vind dit een leuke en vlotte manier om er achter te komen wat mijn leerlingen in de vakantie hebben gedaan. Ze willen er zo graag wat over zeggen en zo krijgt ieder een kans! Bovendien oefenen we zo weer eens het werkwoord aller en de problematiek van à, à l’ et cetera.
Na dit spel hebben we samen nog een leuk verhaal gemaakt over een kat die tijdens de vakantie alleen maar had geslapen en uiteindelijk de wekker had opgegeten. En zo waren we na de vakantie snel weer helemaal ‘on track’!
Groetjes van Joyce
Lerares Frans Internationale School van Amsterdam (ISA)

Ik ben er weer ingetrapt…

Afgelopen dinsdag overkwam het me helaas weer een keer… Ik heb grammatica gedoceerd… Ik wilde de futur du passé gebruiken bij de beginners, omdat we een boekje lezen, waarin iets gebeurde, dat niet door zou gaan. Er overviel me iets, dat ik dacht dat het sneller zou zijn als ik ze even zou laten zien hoe de futur du passé vervoegd wordt en dat het dezelfde uitgang heeft als de imparfait (die ze kennen). Ik hoorde mezelf zeggen dat Frans ‘’zo logisch is met de werkwoorden”, toen ze me glazig aankeken; ze kreunden en steunden en opeens vonden ze Frans heel moeilijk… Ik heb ze later mijn nederige excuses aangeboden. Dit hadden we gewoon in een verhaaltje moeten cirkelen… Ik hoop dat ik weer minstens voor een jaar genezen ben van deze neigingen!
Ken je dat, dat je denkt dat je iets sneller wilt doen en dat je dan teruggrijpt op bijvoorbeeld grammatica, waarvan je weet dat je daardoor een taal niet vloeiend gaat beheersen?
De poster "Shelter vocabulary, don't shelter grammar" is van Susan Gross en verkrijgbaar op haar website.
Vriendelijke groeten van Alike Last

TPRS=fun

Hallo allemaal,

Mijn naam is Joyce en ik ben lerares Frans op de Internationale School van Amsterdam (ISA). Ik geef Frans  aan leerlingen tussen de 8 en 11 jaar oud. Behalve lesgeven ben ik ook verbonden aan TPRS Nederland en word ik door Kirstin en Iris opgeleid tot trainer. Kirstin vroeg me of ik iets over mijn lessen op dit blog wilde schrijven.  Dus bij deze.

Ik gebruik TPRS in al mijn klassen en in mijn hoogste ‘grades’ geef ik bijna volledig via verhalen les. Deze week heb ik een enquete afgenomen bij mijn leerlingen. In deze enquete vroeg ik de leerlingen onder ander wat ze het leukste vinden aan onze Franse les en om een STAR en een WISH voor onze klas op te schrijven. Ik vind het leuk om wat van de feedback over mijn TPRS lessen met jullie te delen:

 •  I enjoy writing stories together and alone because I learn more French in a fun way.
 • I like doing storytelling a lot because it’s always funny.
 • I really like it when we make stories up because it’s easier to learn French.
 • The activity I enjoy is always writing stories with the teacher (e.g. Justin and Selena)
 • I enjoy writing stories the best because we get to use our imagination.
 • I like acting because it makes me learn more French.
 • I like acting because we are allowed to make it funny.
 • I enjoy acting in French. I like acting in French because it’s fun and funny to watch.
 • I enjoy acting because I think it’s a fun and easy way to learn French.
 • A star would be for doing fun things like doing plays.
 • I think the star would be how well as a class we work together and the teaching is really fun and good and it is a very nice community to be in.
 • I like it a lot when we do acting and making new stories.
 • That we learn sooo much French and we do really fun things.
 • You always ask if we understand and teach us very useful French.
 • We have a balanced lesson, like we watch something then write and things.

De belangrijkste WISH van mijn leerlingen: A little more English

Voor mij is het duidelijk dat ik deze  feedback te danken heb aan onze fantastische methode TPR Storytelling. Ik verheug me nu al op de verhalen die ik in het nieuwe schooljaar met mijn leerlingen ga maken.

Ik ben benieuwd naar de enthousiaste reacties van jullie leerlingen. Door op de link rechtsbovenin te drukken, kun je een op dit bericht reageren.

Fijne kerstvakantie (de onze begint vrijdag al) en tot ziens op het blog.

Groetjes, Joyce