TPRS ist ganz kuhl

 Laatst waren Iris en ik eens de wijde wereld ingetrokken, ditmaal om workshops en lezingen te geven over TPRS in…. Oostenrijk. Er bestaat daar een levendig nascholingscircuit, mede doordat een x-aantal dagen nascholing per jaar verplicht is. TPRS is daar nog vrij onbekend, maar toch bestaat er al een levendige groep docenten die ermee bezig is. Het seminar waar we deze keer “optraden”, in een hotel-met-zalen (waar ook alle deelnemers logeerden), was voor een groot deel gericht op breinvriendelijk onderwijs, waar TPRS natuurlijk prima in past. Omdat in Oostenrijk het taalonderwijs nog veel sterker op grammatica gericht is dan hier, hebben we het heel veel gehad over “vragen stellen over zinnen”. We lieten de deelnemers vragen stellen: begripsvragen om te controleren of leerlingen de zin begrepen hebben, en uitbreidingsvragen om de zin langer – en dus interessanter – te maken. De aanwezige docenten waren in een opperbeste stemming omdat het seminar voor hun een jaarlijks uitje is, compleet met feestavonden en uitgebreide lunches en diners, dus uit deze stel-zoveel-mogelijk-vragen-opdrachtjes kwamen de wonderlijkste zinnen voort: “Mark wil zijn schilderijen aan de kerstman verkopen in een Turkse supermarkt vlakbij een badhuis.” “Paris Hilton woont in een kamertje naast de keuken van de abdij omdat ze wil trouwen met een monnik die romantisch kan tapdansen.” En meer van dit soort vondsten. Er is veel en hard gelachen. En dat is misschien wel wat ik het leukste vind van TPRS (en van workshops erover geven): er wordt zóveel gelachen, en zelfs als er niet wordt gelachen doen mensen zó goed mee, dat ik er steeds weer een enorme energie-boost van krijg.

Kirstin

TPRS Bijscholing

De trein van half acht halen, niet vergeten in Utrecht uit te checken (even terug rennen). Het jongetje aan de draaimolen een paar cent toestoppen, naar het gebouw lopen – haast. Eindelijk is het gebouw in zicht, nou nog kamer 213 vinden. Juist. Je hoort het al. Een heleboel vrouwen zijn er al. Een man. Waar is de rest?
Ik mag vandaag de gevorderden begeleiden! We stellen ons aan elkaar voor en aanstonds praten we over alles wat we bij TPRS tegenkomen: wat gaat goed en kan dus als tip voor anderen dienen? Wat kan verbeterd worden? Al snel hebben we vier kleine groepjes gevormd, die geanimeerd deze en meer items bespreken. In mijn groepje zijn de minst ervaren docenten, wat TPRS aangaat natuurlijk, en zodoende richten we ons helemaal op de techniek en op de creativiteit voor de lessen met TPRS.
Alle groepjes zijn zo lekker bezig, dat de bel, die de pauze inluidt, toch gewoon genegeerd wordt. Maar uiteindelijk gaan we dan toch pauzeren en kunnen de boekentafels bezocht worden.
Na de pauze krijgen we een korte uitleg over PQA (persoonlijke vragen binnen een verhaal), om daarna weer in groepjes te gaan oefenen.
Dit is het “oefendeel” van de dag. We worden in taalgroepen verdeeld en kunnen dan een “docent”, een coach, een “langzame” leerling en een “teller” aanwijzen. De docent gaat de “nieuwe” structuur oefenen, de coach gaat opletten of het doel bereikt is, de teller telt hoe vaak de nieuwe structuur gebruikt is en de langzame leerling moet zorgen dat het tempo niet te hoog ligt.
Twee “docenten” zijn bij ons aan de beurt gekomen, maar allen hebben we veel kunnen leren van iedere betrokkene. In ons Spaanse groepje ging het er uiteraard luidruchtig aan toe.
We kijken terug op een fijne zaterdag in april, zeer de moeite waard, veel nuttige tips en oefeningen… Kortom: voor herhaling vatbaar.
Zien we elkaar weer binnenkort, bijvoorbeeld op de Netwerkbijeenkomst op zaterdagochtend 16 juni? Inschrijving kan hier.
Hartelijke groet,
Ingrid

Just for fun?

NTPRS 2012 : een coachingsessieVorige zomer ben ik naar de vijfdaagse National TPRS conference in Saint Louis in de USA geweest. Deze conferentie vindt altijd plaats in de zomervakantie, in juli. Hangt er dus een vakantiesfeertje en is men er ‘’just for fun”? De deelnemers zijn zeer betrokken en zitten ’s ochtends om 8 uur al paraat bij de mededelingen voor die dag. Om 8.15 beginnen de eerste workshops  en de laatste workshops en coaching-sessies eindigen om 17.30. En overal zit het steeds goed vol! Men is zeer betrokken bij het aanscherpen van oude en het verwerven van nieuwe technieken en er vindt continu uitwisseling plaats met collega's; wat overigens niet wegneemt dat er heel veel gelachen wordt! Wat wordt er gedaan op zo’n TPRS conferentie? Bekijk hier het programma van de NTPRS 2012 van maandag 23 juli t/m vrijdag  27 juli in Las Vegas (USA).

Eén van de NTPRS-workshops die ik in 2011 volgde was van Bryce Hedstrom en Linda Li: The art and genius of going slowly. Linda deed een les TPRS Chinees en Bryce deed af en toe een voice-over van wat er gebeurde of stelde vragen aan de deelnemers i.v.m. het “langzaam gaan”. De paradox: hoe langzamer wij doceren, hoe sneller de leerlingen leren… Hier vind je de hand-out bij hun workshop. Bryce heeft een interessante website en blog. Je kunt op zijn site ook TPRS materiaal downloaden, zowel gratis als tegen betaling, met name voor Spaans, maar je kunt er ook veel inspiratie opdoen!

Zou jij ook wel naar de NTPRS willen? Hoe zou je dat voor elkaar kunnen krijgen? (Financieel, tijd, familie etc.)

Met collegiale groeten, Alike Last

Ik denk, daarom lees ik!

Veel aandachtReading it does a brain good gaat bij TPRS uit naar stap 1 en 2 - betekenis geven en het verhaal vragen - maar ook stap 3 = lezen (de “R” van TPRS) is een zeer belangrijke, omdat hiermee in feite de meeste vocabulaire verworven wordt! Vrijdag 27 januari j.l. gaf ik een workshop op de Good Practice Day van het ICLON op de Universiteit van Leiden getiteld: “Geef ze leeshonger!”. Leerlingen vinden lezen vaak niet leuk, ze hebben er geen zin in en zeker niet in een andere taal. Hoe verleid je ze dan om ze toch aan het lezen te krijgen?  Als inspiratie voor mijn workshop had ik o.a. dankbaar gebruik gemaakt van ideeën die we vorig jaar aangereikt hadden gekregen in de interessante workshop over TPRS & lezen van TPRS-docente Spaans en auteur van TPRS-novella’s Spaans en Frans, Mira Canion. 

Graag geef ik de volgende leestip mee: het Read Aloud Handbook van Jim Trelease is een must voor talendocenten, maar ook voor ouders, bibliotheekmedewerkers en boekhandelaren!

Welke boeken over lezen of TPRS kun jij aanbevelen? Heb jij een lijst – naar niveaus – van boeken in jouw taal?(Zoals bv. de lijst voor Engelstalige jeugdboeken in Jim’s boek)

Groeten van Alike

Gebarentaal en oude gewoonten

Afgelopen week merkte ik dat ik niet alleen als docent, maar óók als leerling nog wel eens verval in oude gewoontes. Ik zat als deelnemer én coach in een proefles Nederlandse Gebarentaal met TPRS. Het was de bedoeling dat ik de docent, die TPRS aan het leren is, feedback zou geven over de les. En dat was helemaal niet gemakkelijk! Blijkbaar vind ik het toch moeilijker om een les in gebarentaal te beoordelen dan een les in gesproken taal, omdat er bij gebarentaal zoveel andere dingen komen kijken dan bij een gesproken taal.

In het begin was het bijvoorbeeld niet voor iedereen duidelijk dat de docent een vraag stelde. Ze had net gebaard (en de betekenis met woorden en plaatjes duidelijk gemaakt) “mijn naam is Iris”, en vroeg toen aan een cursist: “is jouw naam Iris?” De cursisten begrepen niet dat dit een vraag was. De automatische reactie van de docent was: de vraag aan iemand anders stellen, de bevestigende zin nog eens herhalen, nóg eens de vraag stellen, enzovoort, net zolang tot we hadden geraden wat het betekende. Dit is een werkwijze die veel wordt gebruikt, maar die in TPRS juist níet wordt gebruikt. Het effect is namelijk dat mensen moeten gaan raden en onzeker worden. Bovendien kost het veel tijd, kostbare tijd die beter aan begrip en verwerving besteed kan worden. De TPRS-manier om dit op te lossen is: de vertaling op het bord schrijven. Dit is HEEL BELANGRIJK! Het is dan in één keer duidelijk wat je bedoelt. Bovendien kon de docent de “vertaling” dan gebruiken om duidelijk te maken hoe wij konden zien dat ze een vraag stelde, door op de woorden te wijzen bij het gebaren, en door verband te leggen tussen het vraagteken en de hoofdhouding en gezichtsuitdrukking (waaruit blijkt dat je een vraag stelt). Dit is grammatica in context, ofwel betekenisgrammatica.

Ook was ik als deelnemer dankbaar voor uitleg die ze gaf over het ontbreken van een mondbeeld bij persoonlijk voornaamwoorden (dit betekent dat je mond niet beweegt als je op een persoon of naar jezelf wijst). Zeker als taaldocent die ervan houdt talen uit te pluizen en op basis van regeltjes zinnen in elkaar te knutselen vond ik het prettig om deze informatie te krijgen. Ik wist wel dat het niet des TPRS is, maar kon pas ná de les bedenken hoe het dan wél had gemoeten. In TPRS geldt: géén algemene regels! Alle uitleg die je geeft, gaat alléén over precies dát wat je net hebt gezegd. Dus als de docent gebaarde “ik heet Iris”, dan hoefde ze alléén te laten zien dat bij “ik” geen mondbeeld hoort. Op een ander moment gebaarde ze “hij heet Tom”, en kon ze laten zien dat bij “hij” geen mondbeeld hoort. Dit is wat ze noemen “grammatica-popups”, of ook wel “betekenisgrammatica”. Het gaat altijd om de betekenis van de woorden/gebaren/mondbeeld op DAT moment. Hiermee krijg je het voor elkaar dat mensen gaan gebaren ZONDER na te denken. Zodra je een regel gaat geven, gaan mensen nadenken bij het gebaren, en gaat de communicatie haperen!!!

Het was voor mij heel leerzaam om na te denken over TPRS ten behoeve van gebarentaal, en om te merken dat ik als deelnemer en talenfreak anders reageer dan als coach. Wil dat dan zeggen dat ik het als coach helemaal mis heb? Ik denk van niet. Als coach overzie ik het hele leerproces, als deelnemer alleen dat kleine stukje waar ik mee bezig ben.

In welke oude gewoonten verval jij nog wel eens? Als docent? En als leerling?

Kirstin Plante

Netwerkbijeenkomst & begripschecks

Zaterdag 19 november was er een TPRS netwerkbijeenkomst. Kennismaking met elkaar en ervaringen uitwisselen vormden een belangrijk onderdeel, evenals het daadwerkelijk oefenen van TPRS-technieken en elkaar daarin coachen.  Deze keer hadden we als aandachtspunt ''begripschecks".

Bij TPRS dient alles in de doeltaal 100% begrijpelijk te zijn. Voor jou als docent is het daarom belangrijk om te weten of je leerlingen inderdaad alles voor 100% begrijpen. Om daar achter te komen, doe je om de zoveel tijd een begripscheck: bij de klas als geheel of bij leerlingen individueel. Lees hier verder hoe je begripschecks kunt doen.

Begripscheckvragen zijn voor beginnende TPRS-docenten niet de gemakkelijkste techniek, maar ze zijn behulpzaam bij het niet-te-snel-gaan en ze zorgen ervoor dat de leerlingen blijven snappen waar het over gaat en bij de les blijven.

Bovenstaande techniek hebben we geoefend tijdens de TPRS netwerkbijeenkomst in november 2011. Zou je ook graag met andere TPRS-collega's kennis willen maken en technieken willen oefenen?  De eerstvolgende netwerkbijeenkomst staat gepland in Utrecht, vlakbij CS, op : – zaterdag 16 juni 2012, van 10-13 uur

Digitaal inschrijfformulier voor zaterdagochtend 16 juni 2012 : klik hier

Alike Last