Alles is een keer uitgevonden.

Kijk eens om je heen. Dan zie je allerlei spullen, voorwerpen, meubels, apparaten. Heel verschillende zaken, die één ding hetzelfde hebben: ze zijn allemaal een keer uitgevonden. Alles wat niet tot de natuur hoort, is ooit een keer bedacht. Van de simpelste zaken, zoals een touw…………..  

Uitvinders en uitvindingen

Bij al die dingen om je heen denk je eigenlijk niet na: ze zijn er gewoon en je gebruikt ze als je ze nodig hebt. Vaak weet je niet eens dat je met techniek bezig bent. Je doet het licht aan: techniek; je gebruikt warm water: techniek; je kijkt tv.: techniek. Ooit heeft iemand die dingen bedacht of ze zijn ontwikkeld door een team van wetenschappers. Veel is door mensen gemaakt. De mens heeft niet alles gemaakt: de bloemen en het gras niet. Die horen bij de natuur. Alles wat door mensen is gemaakt hoort bij de techniek. Is een kledingstuk dan ook techniek? Kleding groeit niet aan bomen of struiken. Van bijvoorbeeld katoen zijn draden gemaakt en van de draden is stof geweven. De stof is geknipt en daarvan is een kledingstuk in elkaar gezet. Het is door mensen gemaakt en hoort dus bij de techniek al is het niet zo ingewikkeld als een computer. Iets hoeft niet ingewikkeld te lijken. Denk maar aan een paperclip of een lucifer. Omdat ze door mensen zijn gemaakt, horen ze bij de techniek.  

Technisch bezig zijn

De meeste dieren zijn niet in staat invloed op hun omgeving uit te oefenen, ze kunnen hun omgeving niet veranderen. Ze moeten zich aanpassen aan de natuurlijke omstandigheden. De mens kan de natuurlijke omstandigheden vaak wel beheersen. Techniek is dus het maken van voorwerpen om het leven aangenamer te maken, nieuwe mogelijkheden te scheppen. (Beter, sneller, sterker, makkelijker)  Altijd zijn mensen technisch bezig geweest om aan behoefte te voldoen: zij bouwden een hut of een huis als oplossing zich te beschermen tegen kou en hitte, tegen regen en tegen wind; zij maakten een ploeg om het land te bewerken, een wagen om goederen te vervoeren en zich te verplaatsen; zij bouwden een brug om de rivier over te steken. Technisch bezig zijn is een kenmerk van mensen. Mensen hebben altijd geleefd, gewoond en gewerkt in een “technische omgeving. Techniek heeft dan ook alles te maken met ontwerpen, maken en gebruiken van produkten. De moderne mens profiteert van geheel nieuwe materialen, het overwinnen van ziekten en talloze andere voordelen. Er is echter ook een keerzijde aan de technische vooruitgang: het kunnen maken van wapens die tienduizenden mensen kunnen doden. Grote gebieden van onze planeet kunnen we verwoesten of het verontreinigen van lucht, aarde en water door de afvalprodukten van dezelfde techniek, die vrede en welvaart kan geven. Techniek alleen kan geen oplossing voor allerlei problemen bieden, het menselijk gedrag is ook belangrijk.      

Industriële revolutie: de wereld op zijn kop

Zo’n honderdvijftig jaar geleden werd er opeens een heleboel tegelijk uitgevonden. De wereld raakte in een stroomversnelling. Werd eerst alles nog met de hand gemaakt en in kleine aantallen, sindsdien ging de produktie stukken sneller met machines in grote fabrieken. Eigenlijk is die ontwikkeling nooit meer opgehouden. De techniek veranderd. In de loop van de geschiedenis hebben mensen produkten bedacht en gemaakt.  Een voorbeeld hiervan zijn verpakkingen. In de prehistorie maakten de mensen al zakken van dierenhuiden en kruiken van klei. Nu zijn het heel andere verpakkingen. Dat zijn voorbeelden van techniek, die heel oud zijn. Techniek is dus niet alleen van vandaag of gisteren. Beroepen veranderen. Door de techniek verdwijnen er beroepen, maar komen er ook nieuwe beroepen bij. (De pottenbakker is vervangen door de verpakkingsmachine, het paard en wagen door de auto) Ieder beroep heeft technische kanten, welk beroep je dan ook gaat uitoefenen: in ieder beroep kom je in aanraking met de techniek.

Het maken van techniek

Iets bedenken is één ding. Maar met dat idee moet wel iets kunnen worden gedaan. Eerst wordt er een plan gemaakt, dan een ontwerp en tenslotte de uitvoering, al of niet definitief. Daar komt heel wat techniek bij kijken.

Techniek in het dagelijks leven

Gelukkig hoef je dat wat je nodig hebt niet eerst zelf allemaal uit te vinden. De meeste dingen worden je kant en klaar aangeboden. Je stapt in de trein of auto of je zoekt iets op in de computer. Je vindt dat de gewoonste zaak van de wereld.  

Zelf ontdekken hoe het in elkaar zit en werkt

Je leert techniek en de vele mogelijkheden pas echt begrijpen als je er actief mee bezig gaat. Dit kan door het maken van werkstukken, verslagen en nog veel meer.  

De vooruitgang van de techniek

Eerst was er alleen de gereedschapstechniek: door middel van allerlei werktuigen konden we onze handen sterker maken. Daarna ontstond de machinetechniek: wetenschap en techniek bedachten allerlei machines waardoor de handenarbeid aanzienlijk verlicht werd. Ook ging de mens op zoek naar andere energiebronnen om het werk te verlichten. Zo ontstond de energie techniek. Nu ontwikkeld zich een nieuwe techniek de informatietechniek.