Grond-, weg- en waterbouw staat in het teken van het verbeteren van je leefomgeving. Het gaat over het ontwerpen, bouwen en onderhouden van grond-, water- en wegenbouwkundigeconstructies. Je kunt hierbij denken aan bruggen, wegen en kanalen.Infrastructuur

Nettenbouw Technische infrastructuur.

Geveke zwaar materieel.