Inleiding | Opdracht | Verwerking| Infobronnen | Beoordeling | Afsluiting| Leerkrachten pagina | WebKwestie Digitheek

NIEUWBOUW

een webkwestie voor techniek klas 1 of 2

door Theo Last

Inleiding

Nieuwbouw en projectinformatieBij nieuwbouw hoort projectinformatie, Maar wat is dat en wat is het belang van technisch tekenen? Dat alles leer je in deze les.

In deze Webkwestie zul je leren:

 • Wat is projectinformatie?
 • En welke rol speelt technisch tekenen hierbij?

Opdracht

Bij deze opdracht is het de bedoeling dat je, samen met een klasgenoot, de vragen: “Welke project informatie is er bij nieuwbouw?” en “Welke rol speelt technisch tekenen hierbij” beantwoordt.
Om dit te kunnen moet je een aantal dingen onderzoeken.
Samen ben je verantwoordelijk voor de gehele opdracht.

Bewaar je werkblad goed. Sla je MS PowerPointpresentatie op.

Je hebt in totaal drie lesuren voor het maken van deze webkwestie.

Planning:

 • Les 1 – Invullen en inleveren van het werkblad.
 • Les 2 – Voorbereiden presentatie, MS PowerPoint presentatie maken.
 • Les 3 – Presenteren voor de klas.

Verwerking

Gebruik het werkblad om al de informatie die je verzamelt te noteren. Klik op de link werkblad en print het werkblad. Op deze papieren versie van het werkblad noteer je je antwoorden.Hieronder staan de stappen beschreven waarin je de opdracht uitvoert.

Klik op “Nationale nieuwbouw site ” en selecteer jouw Provincie. Je krijgt dan een overzicht van plaatsen. Kies jouw woonplaats

OPDRACHT 1
Kies een project uit jouw woonplaats. Noteer de plaats en de naam van het project.
Beantwoord dan de volgende vraag.

Welke informatie kun je over het project of projecten opvragen?

OPDRACHT 2
Vraag de bouwtekeningen op van een woningtype. Noteer welke keuzes er zijn. Let op! Het aanvragen van tekeningen doe je in overleg met je docent. Bedenkt dat het enige tijd kan duren voordat je de tekeningen ook daadwerkelijk hebt.

Nadat je de tekeningen hebt ontvangen voer je de volgende opdrachten uit.

a. Maak een afdruk van de tekening?
b. Bereken de leefoppervlakte van de begane grond
c. Geef van minstens 6 symbolen in de tekening de betekenis.
d. Welke informatie kun je nog meer uit deze tekening afleiden.
e. Geef 3 argumenten om daar te willen wonen
f. Geef 3 argumenten om daar niet te willen wonen.

N.B.: Ga niet verder met opdracht 3 voordat je docent je deeltaak heeft goedgekeurd.

OPDRACHT 3
Maak een presentatie m.b.v. het programma MS PowerPoint en presenteer je bevindingen aan de klas. Beschrijf de stappen die je doorlopen hebt om tot deze conclusie te kunnen komen.

  Infobronnen

  Het cijfer voor deze webquest bestaat uit twee delen:

 • het werkbladJe docent beoordeelt de antwoorden op het werkblad. Hij/Zij zal dan kijken of alle vragen correct beantwoord zijn.
 • de presentatieJe klasgenoten geven je een cijfer voor je presentatie en de docent zal je een cijfer geven. Zij letten tijdens de presentatie op de inhoud van je presentatie, de wijze waarop je tot het antwoord op de vraag “wat is de juiste band voor welke auto” bent gekomen. Verder is het van belang hoe je de presentatie doet. Heb je een goede houding voor de klas, praat je duidelijk, enz.

     

  Werkblad

  Presentatie

  Afsluiting

  Gefeliciteerd! Door deze webkwestie heb je veel geleerd over nieuwbouw en bouwtekeningen.

  Je hebt geleerd:
  Welke gegevens er op een bouwtekening staan.
  Wat deze gegevens betekenen.

  Leerkracht

 Deze webkwestie is geschikt voor alle brugklassen in leerjaar 1 – 2 maar in het bijzonder voor vmbo-leerlingen en voor het vak P.S.O.
De leerlingen krijgen door het doen van de webkwestie inzicht in het belang van projectinformatie en het belang van technisch tekenen.Het is aan te raden de webkwestie eerst samen door te nemen op papier.Bij deze opdracht is de planning belangrijk. Het aanvragen van bouwtekening kan enige tijd vergen.Wat extra uitleg omtrent het gebruik van deze werkbladen kan ook geen kwaad.

Gebruik je deze webkwestie in je lessen, dan hoor ik graag je ervaringen, op/en of aanmerkingen, enz.


Inleiding | Opdracht | Verwerking| Infobronnen | Beoordeling | Afsluiting| Leerkrachten pagina | WebKwestie Digitheek