Inleiding | Opdracht | Verwerking| Infobronnen | Beoordeling | Afsluiting| Leerkrachten pagina | WebKwestie Digitheek

Productie bij NEDCAR (Wij bouwen de auto)

een webkwestie voor techniek klas 2

door Theo Last

Inleiding

Wij bouwen de autoAuto’s bouwen gaat niet zomaar. De productie moet op een van te voren bedachte volgorde gebeuren. Hiervoor moet je rekening houden met verschillende zaken. Wat dat is leer je in deze les.

In deze Webkwestie zul je leren:

 • Uit welke fases het productieproces bij Nedcar bestaat.
 • Welke materialen er worden verwerkt en om welke reden.
 • Welke veiligheids- en milieumaatregelen zijn er getroffen.
 • Welke beroepen een rol spelen bij dit productieproces.

Opdracht

Bij deze opdracht is het de bedoeling dat je, samen met een klasgenoot, de vraag: “Waar houdt men rekening mee” beantwoordt.
Om dit te kunnen moet je een aantal dingen onderzoeken.
Samen ben je verantwoordelijk voor de gehele opdracht.

Bewaar je werkblad goed. Sla je MS PowerPointpresentatie op.

Je hebt in totaal drie lesuren voor het maken van deze webkwestie.

Planning:

 • Les 1 – Bekijk de video en het invullen en inleveren van het werkblad.
 • Les 2 – Voorbereiden presentatie, MS PowerPoint presentatie maken.
 • Les 3 – Presenteren voor de klas.

Verwerking

Gebruik het werkblad om al de informatie die je verzamelt te noteren. Klik op de link werkblad en print het werkblad. Op deze papieren versie van het werkblad noteer je je antwoorden.

Hieronder staan de stappen beschreven waarin je de opdracht uitvoert.

 •  
  • Typ in de adresbalk het adres http://www.nedcar.nl
  • Je bent nu in het hoofdscherm.
   Van hieruit ga je op zoek naar de antwoorden op de volgende vragen

OPDRACHT 1

 1. Beschrijf de vier opeenvolgende fases in het productieproces bij Nedcar.
 2. Welke materialen worden er verwerkt en om welke reden?
 3. Welke veiligheids- en milieumaatregelen zijn er getroffen?
 4. Welke beroepen kun je noemen die een rol spelen bij dit productieproces?

N.B.: Ga niet verder met stap 1b voordat je docent je deeltaak heeft goedgekeurd.

OPDRACHT 2

Maak een presentatie van 5 – 10 minuten m.b.v. het programma MS PowerPoint. De presentatie hou je voor de hele klas of een gedeelte daarvan. De voorbereiding van de presentatie waarin alle informatie verzameld is lever je na afloop bij je docent in.

Beoordeling

  Het cijfer voor deze webquest bestaat uit twee delen:

 • het werkbladJe docent beoordeelt de antwoorden op het werkblad. Hij/Zij zal dan kijken of alle vragen correct beantwoord zijn.
 • de presentatieJe klasgenoten geven je een cijfer voor je presentatie en de docent zal je een cijfer geven. Zij letten tijdens de presentatie op de inhoud van je presentatie, de wijze waarop je tot het antwoord op de vraag “wat is de juiste band voor welke auto” bent gekomen. Verder is het van belang hoe je de presentatie doet. Heb je een goede houding voor de klas, praat je duidelijk, enz.

     

  Werkblad

  Presentatie

  Afsluiting

  Gefeliciteerd! Door deze webkwestie heb je veel geleerd over Nedcar.

  Je hebt geleerd:

 • Wat de vier opeenvolgende fases in het productieproces bij Nedcar zijn.
 • Welke materialen er worden verwerkt en om welke reden.
 • Welke veiligheids- en milieumaatregelen er zijn genomen.
 • Welke beroepen een rol spelen bij dit productieproces.Nu je dit allemaal weet kun je mensen veel uitleggen over productiebedrijven met name over NedCar.

  Leerkracht

  De videoband is aan te vragen bij NedCar afd. Corporate Communications. Postbus 150, 6130 AD Sittard.E-mail: info@nedcar.nl

  De videoband is tweetalig. Het proces wordt zowel in het Nederlands alswel in het Engels verteld.

  Deze webkwestie is geschikt voor alle brugklassen in leerjaar 2.

  De leerlingen krijgen door het doen van de webkwestie inzicht in productiebedrijven.

  Het is aan te raden de webkwestie eerst samen door te nemen op papier.

  Wat extra uitleg omtrent het gebruik van deze werkbladen kan ook geen kwaad.

  Gebruik je deze webkwestie in je lessen, dan hoor ik graag je ervaringen, op/en of aanmerkingen, enz.


  Inleiding | Opdracht | Verwerking| Infobronnen | Beoordeling | Afsluiting| Leerkrachten pagina | WebKwestie Digitheek