TransportmiddelenTransportsystemen zijn bedoeld om mensen en goederen van de ene plek naar de andere te vervoeren. Olieleidingen transporteren olie, een lift mensen of goederen. Transport over land, door de lucht, over het water en in de ruimte, het is allemaal mogelijk. En als we proberen deze mensen of goederen op de juiste tijd naar de juiste plaats te brengen zijn we bezig met logistiek.

Je vindt hier uitdagende thema-opdrachten die met transport, logistiek en infrastructuur te maken hebben.

Transportmiddelen

 

Bijna 5 procent van de beroepsbevolking werkt in de transport en logistiek sector. Er zijn acht bedrijfstakken.

  • Dienstverlening t.b.v. vervoer (op- en overslag en expeditie)
  • Beroepsgoederenvervoer over de weg
  • Personenvervoer over de weg
  • Openbaar vervoer
  • Lucht- en ruimtevaart
  • Zee- en binnenvaart
  • Visserij
  • Baggerbedrijf

Go infra