Het idee, ontwerp, informatie, afbeeldingen en de techniek zijn door Theo uitgewerkt. Samen het didactisch concept en de uitvoering in de klas. Esther heeft de pagina’s kritisch bekeken en is verantwoordelijk geweest voor het schrijven van een aantal lesbrieven. Jojanneke heeft alle pagina’s bekeken en aangegeven of ze aantrekkelijk zijn voor onze doelgroep.

MoeilijkhedenOm in de grootte hoeveelheidpagina’s de juiste weg te kunnen vinden is er lang nagedacht over de indeling van de rubrieken. We hebben geen oplossing gevonden voor de vage term “overige”. Voor het maken van on-line oefenopdrachten, zoals voor gereedschapskennis, hebben we geen scripts kunnen vinden die eenvoudig te implementeren waren. In het docentenmenu komt de popup voor de review 2x in beeld, waarbij voor 1 popup de server niet wordt gevonden. Tot op heden weten wij hier de oorzaak niet van. Het maken van deze website, met alle bijbehorende opdrachten en het uitvoeren van de opdrachten samen met leerlingen heeft enkele jaren geduurd. Kortom, het heeft heel erg veel tijd gekost.

RechtenVrijwel al het materiaal waaruit deze site is opgebouwd is eigen materiaal. Verder is er alleen gebruik gemaakt van de hieronder vermelde freeware. (Freeware is software die kostenloos wordt aangeboden via Internet en of CD-Rom’s of andere opslagmedia. Het gebruik van Freeware kent geen beperkingen voor de gebruiker. )

Voor afbeeldingen waarop leerlingen staan is uitdrukkelijke toestemming door de betreffende leerling verleend. Bent u belanghebbende en mocht er bezwaar zijn tegen het gebruik van dit beeldmateriaal, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de makers van deze site.

BedanktWe bedanken de collega’s die zelf ideeën hebben aangedragen, maar ook die collega’s die ons op fouten hebben gewezen. Het blijft tenslotte een dynamische site.

Layout
Om alle pagina’s het zelfde uiterlijk te geven en om eenvoudig ingrijpende aanpassingen te kunnen doen is er gebruik gemaakt van style sheets. Hierdoor is de opmaak consequent hetzelfde voor alle pagina’s.

De website is gemaakt met Macromedia® Dreamweaver® en Adobe® Photoshop®
Gecontroleerd in Windows en met MacOS onder diverse browsers.

Toekomst
Als makers van windwijzers, zijn wek best wel trots op de website. We hebben er veel tijd in geïnvesteerd en zullen er dan ook zorg voor dragen dat de site op het Internet blijft functioneren op het zelfde kwaliteitsniveau of hoger.

Mochten aanvullingen, verbeteringen en uitbreidingen van de site nodig zijn, dan horen wij dat graag van u.
Leerlingwerkstukken van uw leerlingen plaatsen wij graag in een fotoalbum.