Een leerling op excursie; krijgt uitgebreid uitleg over medische techniek
Elke minuut van de dag zijn er mensen bezig om anderen te verplegen en te verzorgen. Ingrijpende behandelingen om mensen een waardig bestaan te geven. In ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, revalidatiecentra; op veel plaatsen werken mensen in de welzijn, verpleging en de verzorging. Als je aan techniek denkt, denk je niet meteen aan gezondheidszorg. Toch hebben gezondheidszorg en techniek heel veel met elkaar te maken. Zonder techniek is de gezondheidszorg niet eens mogelijk.

Techniek met toekomst

Veel mensen hebben interesse in het werken in de verpleging of de verzorging. Ze willen zich inzetten voor mensen die afhankelijk zijn van de hulp van anderen. Om dit goed te kunnen doen wordt er, net als in alle andere beroepen, veel gebruik gemaakt van technische middelen.

Techniek: meer dan dat je denkt

Omdat we er bijna nooit iets van te zien krijgen, weten we er meestal niet zo veel van. Maar ziekenhuizen zijn volledig afhankelijk van de techniek. Pas als je in een ziekenhuis rondkijkt ontdek je gigantisch veel techniek. Pas dan staan we er bij stil en voelen we hoe afhankelijk we zijn van dit geweldige stuk verborgen techniek.

Veel mogelijkheden

Er zijn in de gezondheidszorg veel verschillende instellingen met veel verschillende beroepen. Je kunt denken aan opticien, het maken van protheses zoals kunstgebitten, de ambulancedienst, operatieassistent, verpleegkundige, verzorgende, tandarts, instituut voor blinden en slechtzienden, arts, technische diensten en nog veel meer. Welk beroep je ook uitoefent, de techniek maakt het mede mogelijk.

Lesdoel;door het doen van onderzoek krijg je inzicht in technische toepassingen in de gezondheidszorg en de bijbehorende beroepen. Om tot dit inzicht te komen is het belangrijk dat je alle gestelde vragen doorneemt en uitwerkt. Je gaat op onderzoek in de wijde omgeving van jouw woonplaats. Alles wat je ontdekt leg je vast in een verslag.

Onderzoek en beantwoord de volgende (basis) vragen:

 1. Organiseer je eigen excursie. Bezoek tenminste één instelling waar medische technieken worden toegepast.(Ziekenhuis, verzorgingstehuis, tandarts, opticien, Maak hiervoor vroegtijdig een afspraak en geef duidelijk aan wat de bedoeling is. (Als je ook voor een ander vak een bezoek brengen aan een zorginstelling moet brengen kun je dit combineren) Zie ook vraag 3
 2. Beroepskeuze In dit vakgebied zijn veel beroepen. Noem 5 van deze beroepen die passen bij jouw vooropleiding en geef voor minimaal drie beroepen aan.
  • De aard van de werkzaamheden (wat doet deze persoon?)
  • De werkomstandigheden en de persoonlijke voldoening (wat vinden zij van hun beroep?)
  • Veranderingen in beroepen door ontwikkelingen in de techniek.
  • De te volgen (voor)opleiding en het bijbehorende vakkenpakket.
 3. In ieder beroep wordt techniek gebruikt.Geef een opsomming van de gebruikte technische (medische) hulpmiddelen (apparaten en instrumenten) die horen bij de door jullie gekozen beroepen. Deze informatie kun je alleen verkrijgen door mensen te interviewen. Hiervoor moet je afspraken maken met instellingen en bedrijven. (Zie vraag 1) Bedenk voordat je gaat bellen wat je wilt vragen, schrijf het eventueel op een “spiekbriefje”.
 4. De techniek ontwikkelt zich verder. We kunnen steeds meer.Onderzoek hoe de techniek in de zorg en welzijn de gezondheid beïnvloed. Maak een vergelijking tussen vroeger, nu en in de toekomst en zet dit in een schema.

  Er zijn veel verschillende soorten medische apparaten en instrumenten. Deze apparaten en instrumenten worden door verschillende bedrijven geproduceerd

  Vraag informatie aan bij verschillende bedrijven en beschrijf de werking van tenminste twee apparaten of instrumenten. Ook moet je aangeven welke natuurkundige principes gebruikt worden. Geef aan waar deze toepassing in jouw natuurkundeboek staat.

 5. Techniek is onder meer van invloed op de zorg, welzijn en beïnvloedt dus de samenleving.
 • Geef een voorbeeld waarbij techniek, in het kader van dit onderwerp, een goede invloed heeft en een voorbeeld waarbij er een slechte invloed is.
 • Kan techniek ieder gezondheidsprobleem oplossen? Motiveer je antwoord met een voorbeeld.

Informatie verzamelen (Hoe kom je aan informatie) De introductieles en je aantekeningen. Interview, navragen bij zorginstellingen en ziekenhuis, gemeente, ouders, grootouders of verzorgers, boeken, bedrijven voor apparaten en instrumenten voor de gezondheidszorg, bibliotheek, musea, regionaal opleidingscentrum, tandarts, opticien, videobanden, internet, universiteiten, foto, tekeningen, krantenknipsels, schema, een verhaal, open dagen, voorlichtingen, tv, krant, tijdschriften en nog veel meer.

Gobnet Philips
Arbeidsbureau Pacemaker Ijsselmeerziekenhuizen
Ziekenhuis.nl Siemens

Trefwoorden: optiek, zorg en welzijn, verpleging, ziekenhuis, thuiszorg, zorginstellingen, verpleegkundige, medische apparaten en instrumenten, medische systemen, beroepskeuze, orthopedisch, intensive care, prothese.

Opbouw verslag, reflecteren en beoordelen zie: uitleg

Groepswerk: Maximaal 3 personen per groep. Inleveren voor : zie informatiebord in de klas. Op of na .. …….. is inleveren niet meer mogelijk i.v.m. de planning voor de spreekbeurten. Heel belangrijk is planning. Denk hierbij onder meer aan:

 • een eerlijke en verstandige taakverdeling;
 • wat te doen bij ziekte van een groepslid.
 • Wanneer leveren wij het verslag in?