Digitaleklok

TRAINING HOUT – WERKBLAD “BINAIRE OMREKENMACHINE”

De vader van Mieke en Toby werkt al 30 jaar bij hetzelfde bedrijf. Als dank krijgt de vader van Mieke en Toby van zijn baas een heel bijzonder cadeau. Hij krijgt geen gouden horloge, maar een binaire wandklok! Mieke bekijkt de klok en vraagt aan haar vader: weet jij nu hoe laat het is? Nee, zegt haar vader, weet jij het? Ik wel, zegt Toby. Mieke heeft op school ook al rekenen met het binaire stelsel geleerd. Ze denkt: hoe kan ik dit nou aan mijn vader uitleggen? Ze pakt een strook papier en vouwt deze dubbel. Ze maakt er met een paar knippen een strookje met flappen van. Daar schrijft ze nullen, enen en getallen op.

Toby ziet het en zegt: ik snap het! Maar papier wordt snel vies, we maken er één van hout! Dan leggen we papa straks uit hoe hij de omrekenmachine kan gebruiken en zijn klok kan lezen!

Opdracht: Het maken van een houten binaire omrekenmachine.

Lesdoel:

· Tekening lezen en de maten overbrengen op hout

· Vaardigheid houtbewerking verbeteren

· Oefenen met sjablonen

Materiaal:

· Vurenhouten lat 12 mm dik, 27 mm breed,1000 mm lang

· Vurenhouten lat 12 mm dik, 69 mm breed, 315 mm lang

· Vurenhouten lat 7 mm dik, 18 mm breed, 340 mm lang

· Lasdraad 2 mm dik, 1 meter lang

Gereedschappen: Bij het maken van deze opdracht gebruiken we:

· Kapzaag of verstekzaag

· Blokvijl, schuurpapier

· Boormachine

· Aftekengereedschap

· Platbek-, zijknip- en rondbektang

· Cijfersjablonen met pen of stift

LEES DE OPDRACHT EERST HELEMAAL DOOR!

Werkbeschrijving:

Bekijk figuur 1

Teken op de lat vurenhout van 27 mm breed 60 mm lengte af met potlood en blokhaak.

Zaag met de kapzaag naast de afgetekende lijn.

Of gebruik een verstekzaag.

Met een vast aanlegpunt worden al je blokjes even lang!

Je hebt nu een stukje hout van 12 x 27 x 60 mm.

Doe dit nog tien keer.

Je hebt dan elf stukjes hout van 12 x 27 x 60 mm.

Bekijk figuur 2

Teken op zijkanten van de elf blokjes het boorkruis af.

6 millimeter vanaf de zijkant, 6 millimeter vanaf de onderkant.

Het is makkelijk als je eerst een vierkant maakt van 12 mm en diagonalen trekt.

Hier wordt met boor 2,5 dwars door de blokjes geboord:

Klem je stukje hout in de machineklem.

Zet een veiligheidsbril op bij het boren!

Boor niet te snel.

Bekijk figuur 3

Aan de kant van het geboorde gat moet één kant worden rond geschuurd.

Klem het blokje in de houtklem.

Met een blokvijl maak je één kant rond.

Bekijk figuur 4

Teken op de bodemplaat de vier boorgaten af.

Boor deze met boor 2 mm.

Bekijk figuur 5

Neem de lasdraad.

Buig één kant als op de tekening met een platbektang om.

Bekijk figuur 6

Buig met de rondbektang een oogje aan de andere kant van de lasdraad.

Bekijk figuur 6 nogmaals en knip de kant met het oog op 25 mm af.

Maak er nog één draadoog. Knip het oog af op 25 mm.

Bekijk figuur 7

Figuur 7

We gaan nu de houten delen van cijfers voorzien.

Op de losse blokjes komt bovenop een 0.

Aan de andere kant komt de binaire reeks te staan:

1024 – 512 – 264 – 128 – 64 – 32 – 16 – 8 – 4 – 2 – 1.

Op de bodemplaat komt op alle plekken een 1.

Gebruik de cijfersjablonen.

Heb je geen cijfersjablonen? Print de cijfers uit en plak ze op!

Schuif de blokjes in de volgorde van hoogste getal naar laagste getal op de lasdraad.

Tussen blokje 128 en 64 en blokjes 16 en 8 komt een draadoog.

Nu komt het moeilijkste moment:

Bekijk figuur 8

Figuur 8

Schijf de blokjes goed tegen elkaar aan.

Zorg dat de al gebogen haak naar beneden wijst.

Buig aan het eind van de blokjes de lasdraad in een hoek van 90 graden.

Duw met je duim tegen het blok aan.

Trek de gebogen draad iets naar voren en buig de draad verder naar een 90 graden hoek.

Controleer tijdens het buigen dat deze kant in dezelfde richting gebogen is als de andere kant!

Knip de laatst gebogen kant op lengte: 30 mm.

Prik de lasdraden in de geboorde gaten van de grondplaat.

Bekijk figuur 9

Figuur 9

Om te zorgen dat de blokjes rechtop blijven staan lijmen we een lat achter tegen de bodemplaat aan.

Deze lat is 12 x 27 x 315 mm.

Zaag ook de twee zijlatten van 12 x 27 x 80 mm.

Voorop komt een dunne lat van 7 x 18 x 340 mm.

Lijm met houtlijm de latten op hun plek en laat ze drogen.

Je omrekenmachine is klaar!!

Tip: als je het werkstuk wilt lakken moet je dit doen voordat je het in elkaar zet!

Dat heeft nog een voordeel: de stift vlekt wat minder op het hout met het tekenen van de cijfers.

En dan nu… aan het werk!

Handleiding

Omrekenen van decimaal maar binair

Als wij een getal zien staan, bijvoorbeeld een maat in de lesbrief van 30 mm, zien we een decimaal getal.

Een decimaal getal is gemaakt uit de cijfers 0 – 1 – 2 – 3- – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9

Door deze cijfers te combineren kunnen we elk getal maken.

De binaire cijfers zijn 1 en 0.

Omdat een computer anders “leest” dan wij rekent deze met stroom aan (1) of stroom uit (0)

Binaire cijfers rekenen met de macht (keer) 2.

Dan krijg je de volgende rij getallen:

00000001 = 1
00000010 = 2 (1 X 2)
00000100 = 4 (2 X2)
00001000 = 8 ( 4 X 2)
00010000 = 16 (8 X 2)
00100000 = 32 (16 X 2)
01000000 = 64 (32 X 2)
10000000 = 128 (64 X 2)

Enzovoort.

Je ziet deze getallen terug op je omrekenmachine.

Tellen tot tien

Decimaal Binair
0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001
10 1010

Alle kleppen zijn dicht (alles 0)

Alleen de 1 staat open

Alleen de 2 staat open

De 1 en de 2 staan open (1 + 2 = 3)

Alleen de 4 staat open

De 1 en de 4 staan open (1 + 4 = 5)

De 2 en de 4 staan open (2 + 4 = 6)

De 1, de 2 en de 4 staan open (1 + 2 + 4 = 7)

Alleen de 8 staat open

De 1 en de 8 staan open (1 + 8 = 9)

De 2 en de 8 staan open (2 + 8 = 10)
Je ziet, met de cijfers op je omrekenmachine kan je ieder getal tot 2047 maken.

Rekenen met de omrekenmachine

Wil je een getal omrekenen dat niet in de reeks staat, bijvoorbeeld 116?

Neem de omrekenmachine.

Zet alle bordjes open.

Zoek het getal dat het dichtst bij 116 ligt.

LET OP! Het getal mag niet hoger zijn dan 116!

Het dichtstbijzijnde getal is 64. (Blijft open = 1)

Doe alle klepjes links van 64 dicht.

Dit worden allemaal nullen.

Naast 64 staat 32.

64 + 32 = 96. (32 blijft open = 1)

Naast 32 staat 16.

96 +16 = 112. (16 blijft open = 1)

Naast 16 staat 8.

112 + 8 = 120: TEVEEL: klepje 8 gaat dicht (0)

Naast 8 staat 4.

112 + 4 = 116. We zijn er! (4 blijft open = 1)

Omdat we de cijfers 2 en 1 niet meer nodig hebben doen we ze dicht. (0)

Onze binaire code van 116 is: 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0

Onthoud: reken altijd vanaf het hoogste getal terug!

Het kan natuurlijk ook andersom:

Je krijgt de binaire code: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1

Houd de code bij je omrekenmachine.

De elf vakjes staan allemaal op 0, dicht.

Zet alle vakjes open waar in de code een 1 staat.

Je krijgt dan:

1024 + 512 + 256 + 128 + 32 + 8 + 4 + 1

Tel deze getallen op en je hebt het decimale getal: 1965!

Wil jijje vriendof vriendin een origineel cadeau geven?

Neem drie kleuren kralen, de nullen , , de enen , en de scheidingskralen die aangeven waar een andere code begint.

Maak zo een geboortedatumarmband!

Bereken met je omrekenmachine de binaire code voor zijn of haar geboortedatum en geboortejaar.

Bijvoorbeeld: 14 oktober 1998

14 10 1998

De binaire klok

De uren (8 + 2 = 10)

De minuten (32 + 16 = 48)

De seconden (32 + 4 = 36)

De binaire reeks

Deze klok heeft boven de uren, in het midden de minuten en onder de seconden.

De “AAN” waarden van de binaire reeks worden bij elkaar opgeteld.

Er zijn ook binaire klokken die op een andere manier de tijd aangeven:

Binary clock.svg

Links de uren, in het midden de minuten, rechts de seconden.

Deze binaire klok zie je het meeste.

MENS & NATUUR OMREKENBLAD “BINAIRE OMREKENMACHINE”

In de handleiding heb je gelezen hoe je de binaire omrekenmachine moet gebruiken.

Kun je nu ook de volgende opdrachten maken?

Wat is de binaire code van het getal 379?

1024

512

256

128

64

32

16

8

4

2

1

Wat is de binaire code van het getal 1236?

1024

512

256

128

64

32

16

8

4

2

1

Wat is de binaire code van het getal 791?

1024

512

256

128

64

32

16

8

4

2

1

Wat is je geboortejaar? Wat is de binaire code van jouw geboortejaar?

1024

512

256

128

64

32

16

8

4

2

1

Welk getal staat hier in binaire code?

1

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

Welk getal staat hier in binaire code?

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

Welk getal staat hier in binaire code?

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

Kun je vertellen hoe laat het is op deze binaire klok?

De volgende informatie heb je niet nodig om je omrekenmachine te kunnen gebruiken, het is een eenvoudige uitleg over enen en nullen: binair rekenen door de computer.

Computers zijn rekenmachines die zeer goed zijn in het optellen van enen en nullen.

Een één kan vrij worden vertaald als aan en een nul als uit (zoals een Iamp)

Het hangt er dus gewoon vanaf hoe je afspraken maakt.

Zo’n set afspraken heet ‘protocol’.

Maar toch nog even terug over binair tellen: als je afspreekt dat een 1 aan is, en een nul uit, kun je ook afspreken dat de positie van een getal (nul of een) aangeeft welke waarde het getal Zahlenrolleheeft?

Een computer werkt met “Software”.

Software is een programma in computertaal die je kunt vergelijken met een hele lange lijst nullen en enen.

De “één” staat voor “stroom aan” en de “nul” voor “stroom uit”.

Druk je op de schakelaar , dan “stroomt” er stroom en het Licht gaat aan.

Druk je nog een keer, dan wordt de stroomkring onderbroken: het Licht gaat weer uit.

Schalterleiste/Ausschnitt mit Kreis

De stroomschakelaars zijn dus eigenlijk het “geheim” van de computers.

Met de schakelaars wordt informatie opgeslagen.

De kleinste informatie-eenheid is een “Bit”.

Een “Bit” is echter nooit alleen, er zijn er altijd acht bij elkaar.

Armin schaltet Lampen ein und aus.Acht “Bits” noemen we een “Byte”.

Met deze acht schakelaren kan je 256 verschillende combinaties van “stroom aan” en “stroom uit” maken. Je ziet het op het plaatje hiernaast als een rij met acht lampen. Je kunt met deze acht lampen niet alleen spelen, maar ook iets laten zien: cijfers en letters in een soort geheimschrift.

Dat wordt “Codering” genoemd.

Waarom hebben we 256 schakelmogelijkheden nodig, we hebben maar 26 letters en 10 cijfers?

De eerste vier lampen geven aan, of het om een letter, een getal, of om een leesteken gaat.

Bild mit 1

De binaire code “0-0-1-1″ betekent, dat het hier om een getal gaat.

En omdat de “1″ het eerste cijfer is, brandt van de andere vier lampen alleen de laatste.

Bild mit A

Als de laatste lamp brandt, kan het ook een “A” zijn.

Dan zien de eerste vier lampen er anders uit, en wel zo: 0-1-0-0.

Dat is de code voor een hoofdletter.

Bild mit a

Als de laatste lamp brandt, kan het ook een kleine “a” zijn.

Dan zien de voorste vier lampen er zo uit: 0-1-1-0.

Das is de code voor een kleine letter.

En met deze verschillende schakelmogelijkheden – je kunt ook zeggen, in dit “elektrische geheimschrift” , deze “code” – wordt alle software gemaakt, zodat je met de computer van alles kan doen: typen, tekenen, spellen spelen, muziek luisteren.

Alles met enen en nullen!

Bron: http://www.wdrmaus.de/sachgeschichten/computer/

Wat staat hier?

011101100110010101100101011011000010000001110000011011000110010101111010011010010110010101110010

Techniek is geweldig leuk met zo’n code!

Je kunt zo geheime brieven schrijven.

De bekendste computercode is ASCII.

Daar is de bovenstaande binaire code in geschreven.

Zoek maar eens op je computer:

http://www.roubaixinteractive.com/PlayGround/Binary_Conversion/Binary_To_Text.asp

Binair naar tekst (ASCII) conversie (omzetten) en andersom!

Een binaire rekenmachine met knikkers?

Bekijk op deze site het filmpje!

http://nl.youtube.com/watch?v=GcDshWmhF4A&eurl=http://www.lunchpauze.com/2007/06/binaire-rekenmachine-met-knikkers.html

http://www.woodgears.ca/marbleadd/index.html