Koekeloere heeft nieuwe spelletjes 'rijmen' en 'letters' aan hun website toegevoegd. Speel ze vanaf de Digitale Basisschool. Klik hier voor rijmen en voor letters

 

 

 
begrijpend lezen   meer begrijpend lezen spelling alfabet
         
 
letters   veilig leren lezen
(woordjes)
veilig leren lezen (zinnen) auditieve synthese
         
 
hoofdletters   welke letter is weg? welk woord hoor je? schrijf het woord
         
 
lezen    woordenschat taalspelletjes typvaardigheid 
         
 
 meervoud    verkleinwoorden  taalbeschouwing  invul oefeningen 
         
 
zinsbouw   woorden herkennen  maak het woord af  rijmen
         
     
diversen groep 3   diversen groep 4 diversen groep 5