Uitleg leenwoorden uit het Frans:

     
Uit het Engels   Uit het Frans   Uit het Frans   Uit het Frans
             
     
Het juiste woord   Vul in   Hoe schrijf je het?   Herken de foto
             
     
De juiste betekenis   Het goede woord   In de war   Samenvoegen1
             
         
Samenvoegen2   Kruiswoordpuzzel