Alfabetisch ordenen   Alfabetisch rangschikken   Alfabetiseren   Oefenen maar!
             
     
Op alfabet zetten   Rangschikken   Wat is juist?   Zet op volgorde
             
     
Welk woord kan op de lege plek?   Zet de letters in de goede volgorde   Rangschikken   Woordenboek
             
     
Zet in de goede volgorde   Woordjes  op volgorde zetten (eten)   Woordjes  op volgorde zetten (dieren)    Rangschikken
             
           
Sleep op volgorde