De eindstreep nadert…

De winter is bij Studiekring niet de meest spannende periode, we proberen de stijgende lijn vast te houden en de leerlingen gestaag door te laten werken. Onze begeleiders moeten er vooral op letten dat de saaiheid de leerlingen niet te veel wordt. De boog moet gespannen blijven en dat is voor sommige leerlingen best moeilijk. De komst van de lente zorgt ook in de begeleiding stap voor stap voor meer actie, en dat is in andere jaren altijd een mooie voorbereiding op het laatste stuk van het schooljaar geweest. Een natuurlijk hulpje om er steeds meer schepjes bovenop te gaan doen als voorbereiding op de eindsprint! Het voorzichtige voorjaarsgevoel wordt echter razendsnel opzij geduwd door de kalender, het is half maart. De eindsprint begint nu!

De eindsprint is het moment waarop de echte schoolweken tot aan de zomervakantie worden geteld. Leerlingen die al een tijd huiswerkbegeleiding volgen zijn blij dat er vooruit is gewerkt want nu komen er onverwachte werkstukken, inhaaltoetsen en veranderende profielkeuzes bij! Voor nieuwe leerlingen in de huiswerkbegeleiding en bijles is er geen tijd meer voor het aanleren van veel studievaardigheden. Studiekring besteedt in de begeleiding vooral aandacht aan die studievaardigheden die nodig zijn om over te gaan of te slagen. Het is een periode waarin plannen en prioriteiten stellen heel belangrijk zijn. De andere studievaardigheden volgen later wel. Een mooi eindrapport, dát is het doel!

Is het niet zeker of uw zoon of dochter de eindstreep gaat halen?

Er is nog tijd! Wellicht heeft u iets aan de volgende tips waarmee u nog even alles op alles kunt zetten!

1. Zorg dat er voldoende tijd aan het huiswerk wordt besteed. Het maken van het huiswerk neemt minstens een uur per dag in beslag, bij achterstanden is dit zelfs 2 tot 3 uur.

2. Heeft uw zoon of dochter moeite met een of enkele vakken? Dan kan extra oefening helpen! Schoolboeken bevatten vaak links naar extra opdrachten die online gemaakt kunnen worden. Ook zijn er op de website van de Digitale School veel online oefeningen te vinden onderverdeeld per vak voor het voortgezet onderwijs en basisonderwijs.

3. Heeft uw kind moeite met meerdere vakken en/of studievaardigheden? Zorg voor intensievere hulp. Overhoor hem voor toetsen en SO’s en controleer of al het maakwerk is gedaan. Let ook op dat de agenda goed wordt bijgehouden!

4. Heeft uw zoon of dochter binnenkort een bepalende toets? Een manier om de leerstof goed te onthouden is het maken van samenvattingen.

5. Toetsen en de vraagstelling begrijpen: dit is niet voor iedere leerling vanzelfsprekend. Help uw kind door door te vragen wat er precies bedoeld en verwacht wordt met een vraag. Wat voor een soort vraag is dit? Waar wordt naar gevraagd? Waar moet ik op letten bij het beantwoorden? Hoe formuleer ik een antwoord? Het kan helpen om dit een paar keer samen te doen bij de vragen waarvan u weet dat uw zoon of dochter er moeite mee heeft om ze te begrijpen.

6. Heeft u zelf te weinig tijd? Bij Studiekring zetten we aan het eind van het jaar De Eindsprint in. Gedurende deze periode ligt de focus in de bijles en de huiswerkbegeleiding op het behalen van het schooljaar. Dit jaar zal deze periode aangevangen worden met de Nationale Huiswerkweek: een week lang mogen leerlingen die nog geen huiswerkbegeleiding volgen de sfeer proeven op één van de meer dan 100 Studiekringvestigingen.

Leermoeilijkheden

“Leermoeilijkheden” is een onderdeel van het deelgebied Competentie van het SMW-Model. De competentie van leerlingen met betrekking tot school wordt namelijk beïnvloed door leermoeilijkheden.

Bij leermoeilijkheden wordt onderscheid gemaakt tussen leerproblemen en leerstoornissen. Leerproblemen treden op wanneer er onvoldoende stimulatie is in de omgeving of er sprake is van een beneden gemiddelde intelligentie. Men noemt deze ook wel secundaire leerproblemen. De persoon in kwestie vertoont leermoeilijkheden op allerlei vlakken. Leerstoornissen daarentegen zijn primaire leerproblemen. Leerlingen met leerstoornissen beschikken gewoonlijk over een normale intelligentie. Belangrijke kenmerken van leerstoornissen zijn dat ze persisterend en specifiek zijn. Persisterend houdt in dat de leerling bepaalde leerproblemen altijd met zich mee zal dragen. Voorbeelden van leerstoornissen zijn dyslexie (een opvallend probleem met het leren lezen en/of spellen) en dyscalculie (een verzamelnaam voor uiteenlopende rekenstoornissen).

In de onderstaande opdracht krijgen leerlingen de taak om naar hun eigen leermoeilijkheden te kijken. Ze gaan eerst brainstormen over dingen die zij in het algemeen moeilijk vinden. Daarna kijken ze naar specifieke taken en vakken. Vervolgens gaat de leerling opzoek naar middelen, die ervoor zorgen dat de leerling zo min mogelijk last heeft van zijn leermoeilijkheden. Als begeleider is het belangrijk om de leerling hierin te begeleiden. De opdracht vraagt veel zelfkennis van de leerling.

Leermoeilijkheden – aanpak

Leren! Wat? Hoe?

Geschreven door Patricia Hendrikx

Leren klinkt zo logisch! Ik ga leren voor Nederlands, Geschiedenis en Wiskunde. Ik lees het (even) door en dan ken ik het…toch?! Weet je het zeker? Mooi niet! Als je iets vluchtig doorneemt is de kans ook groot dat de leerstof weer vluchtig je geheugen verlaat.

Het is een idee om eerst eens goed naar de vakken te kijken. Wat moet je nu precies leren? Voor elk vak moet je iets anders kennen, dus best wel logisch dat je dan anders moet leren. Hieronder kun je een bestand openen. In het bestand staat een overzicht van vakken, die je in de eerste klas krijgt. Bij elk vak staat globaal aangegeven wat je moet kennen en kunnen. Daarnaast staat op de tweede pagina aangegeven hoe je het kunt aanpakken, dus wat je moet doen.

Hulp bij leerwerk

Vaak wordt gezegd dat je leerwerk moet samenvatten, maar hoe moet je dat eigenlijk doen? Er zijn meerdere manieren om de leerstof samen te vatten. De ene methode zal je beter liggen, dan de andere methode. Neem eens een kijkje in het volgende bestand. Je krijgt per vak aangegeven hoe je het beste kunt samenvatten.

Hoe maak ik een samenvatting

Vooral veel oefenen, dan kom je zelf achter welke methode het beste bij jou past. Succes!


Hoe bereid ik mij voor?

Geschreven door Patricia Hendrikx

Volgend jaar ga je naar het voorgezet onderwijs! Best wel spannend, want op je nieuwe school ken je nog niet iedereen en de vakken zijn ook allemaal nieuw voor je. Maak je niet te veel zorgen, want het komt zeker goed!

Om je goed voor te bereiden op schoolwerk, kun je het beste veel aandacht besteden aan de volgende punten (ook wel studievaardigheden genoemd):

 • agenda

 • planning

 • leermethoden

Aan de rechterkant van deze pagina zie je een kopje “Agendavoering” staan. Je krijgt hier tips over hoe je je agenda het beste kunt gebruiken. Het kan zijn dat je op de basisschool al geoefend hebt met een agenda. Waar moet je op letten? Zorg ervoor dat alles wat met school te maken heeft in je agenda staat. Bijvoorbeeld je lesrooster, huiswerk (maak- en leerwerk), cijfers, vakanties, toetsweken, inleveren van verslagen en opdrachten. Hou ook bij elke dag ruimte over om op te schrijven wat je die dag gaat doen aan schoolwerk (dit is je planning). Je kan een aantal regeltjes invoeren, om je agenda overzichtelijk te maken. Hieronder een aantal voorbeelden:


 • Ik gebruik voor elk vak een afkorting. Bijvoorbeeld Ne voor Nederlands.

 • Ik zet de schoolvakken, die ik op een dag heb, ook in mijn agenda. Precies in dezelfde volgorde als mijn lesrooster.

 • Als ik geen huiswerk heb opgekregen voor een vak, dan zet ik een kruisje achter het vak op de volgende dag (de dag dat ik weer les heb voor het vak).

 • Als ik een SO heb, dan markeer deze groen.

 • Als ik een repetitie heb, dan markeer deze geel.

 • Als ik een opdracht of verslag moet inleveren, dan markeer deze blauw.

 • Ik gebruik voor maakwerk de afkorting MW en voor leerwerk LW.

Aan de rechterkant van deze pagina zie je ook een kopje “Planning” staan. Je krijgt hier tips over hoe je je zo goed mogelijk kan voorbereiden op toetsen, maar ook om maakwerk op tijd af te krijgen. Het is handig om voor SO's drie dagen van te voren te beginnen met leren en voor repetitie in ieder geval 4 dagen van te voren. In je planning moet je goed opschrijven wat je gaat doen. Je zegt dan niet alleen leerwerk voor Frans, maar je schrijft dan ook op wat je precies gaat leren, hoe je dat gaat leren (ook wel leermethoden genoemd) en hoeveel tijd je nodig hebt. Waar maak je je planning en wanneer plan je? Het is handig om een vaste dag in de week te kiezen om een weekplanning te maken. Bijvoorbeeld elke maandag. De dagen erna blijf je naar je agenda kijken, zodat je nog dingen in je planning erbij kan zetten (of eruit halen, omdat je het al in de les af had gekregen). Een weekplanning is nodig, om je goed voor te bereiden op toetsen. Je kunt de planning in een document zetten op de computer (dan printen en in je agenda stoppen of in je kamer ophangen). Je kan je planning ook in je agenda zetten. Bijvoorbeeld aan de rechterkant van elke dag (of op de laatste twee regels van een dag). Kijk maar even bij het kopje “Planning” hoe je dat kunt doen.

Aan de rechterkant kun je ook meer lezen over leermethoden, door bij het kopje “Leerwerk” te kijken. Je kunt ook bij “Oefeningen” kijken. Daar zie je een overzicht met leermethoden. Als je leerwerk hebt is, is het handig om het leerwerk niet alleen door te lezen. Je kunt beter een beetje afwisselen met leermethoden. De stof blijft dan veel langer en beter in je hoofd zitten. Je kunt voor leerwerk ook een aantal regeltjes invoeren, zodat je goed voorbereid bent op toetsen. Hieronder een aantal voorbeelden:

 • woordjes en zinnen voor Frans, Duits en Engels leer ik door ze op te schrijven, een overhoorprogramma zoals wrts te gebruiken, thuis te laten overhoren, enz.

 • grammatica voor de talen leer ik door de uitleg en voorbeelden op te schrijven in een samenvatting, door veel opdrachten door elkaar te maken, thuis te laten overhoren, enz.

 • Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie leer ik door samenvattingen te maken, mindmaps te maken, vragen te bedenken bij de tekst, belangrijke en moeilijke woorden op te schrijven en uit te leggen aan een ander, thuis te laten overhoren, enz.

 • Wiskunde en Nask/Science leer ik door veel opdrachten te maken, opdrachten te bedenken bij de stof, de stof aan een ander uit te leggen, thuis te laten overhoren, enz.

Volgende keer krijg je nog meer tips. Houd de het Vaklokaal goed in de gaten! Als je vragen hebt, dan gewoon vragen. Ik help je graag!