Barokmuziek helpt bij leerwerk..

Over het algemeen wordt ervan uit gegaan dat je het beste kunt leren als je zowel ontspannen als helder bent.
Daarmee vertellen we jullie waarschijnlijk helemaal niks nieuws.

Veel leerlingen werken graag aan hun huiswerk met op de achtergrond muziek aan.
Maar niet alle muziek is daarvoor even geschikt!

Als je luistert naar een populaire radiozender of bijvoorbeeld MTV op de achtergrond aan hebt staan, dan werkt dat niet ontspannend.
Dat komt omdat de muziek die daar gedraaid wordt vaak een hele snelle beat heeft. Dat maakt je lichaam onrustig.

Wat wel werkt is Barokmuziek uit de tijd van Mozart, Bach, Vivaldi en andere grote componisten, die leefden van ongeveer 1600-1750. Deze muziek stimuleert de toestand van ontspanning en helderheid.
Dat komt door het aantal beats per minuut. Die beats liggen in het tempo van langzame barokmuziek tussen de 55 en 70 beats per minuut. En dat komt ongeveer overeen met je hartslag als je in rust bent.

Voorbeelden van langzame Barokmuziek die kunnen helpen om je ontspannen en helder te voelen zijn:

- Händel: Water Music
- Händel: Largo
- Pachelbel: Canon in D
- Vivaldi: Vier jaargetijden, Winter
- Vivaldi: Harpconcert
- Bach: Air suite 3

Kijk maar eens of je ze kunt vinden via bv Spotify.
Niet iedereen houdt natuurlijk van klassieke muziek, maar als het helpt om te ontspannen en beter te leren, vind je het misschien de moeite waard om het eens een paar keer te proberen. Staat het je toch niet aan? Dan stop je er gewoon mee!

Help, ik heb faalangst..

Faalangst doet zich voor bij bepaalde taken die je jezelf stelt: je bent bang ergens in te mislukken. Zodra zo’n taak voorbij is, verdwijnt ook de faalangst. Maar, de angst komt weer terug wanneer je voor dezelfde taak staat. Zo'n taak kan een proefwerk zijn, maar bijvoorbeeld ook een spreekbeurt of presentatie..

Onder faalangst wordt dus simpelweg verstaan: de angst om te falen. Die angst is op zich niet negatief, ieder mens is tot op zekere hoogte bang om te falen. Maar bij faalangst staat je angst niet in verhouding tot de gestelde taak of opdracht.

Als iemand last heeft van faalangst gaat zijn of haar hart sneller kloppen en neemt de bloed- en zuurstoftoevoer naar armen, handen, benen en voeten toe.
Daardoor krijg je warme of koude handen en begin je te zweten. Andere lichamelijke verschijnselen zijn verkramping van de maag, droge lippen en trillen of bibberen. Ook moet je vaak nodig naar het toilet. De spanning zorgt dat je steeds sneller gaat ademhalen, wat kan leiden tot benauwdheid en in het uiterste geval verlies van bewustzijn door hyperventilatie. Bij extreme vormen van faalangst kan totale lichamelijke verkramping optreden.

Maar het allerbelangrijkste en ook het allervervelendste is dat je door faalangst niet meer goed in staat bent om helder na te denken: je denkvermogen blokkeert. Dit zorgt ervoor dat de resultaten uitblijven of sterk tegenvallen. Normaal gesproken is het niet zo erg als iets een keer mislukt, maar hoe vaker je bijvoorbeeld een onvoldoende haalt voor een proefwerk, hoe groter je faalangst wordt.

Faalangst is onder te verdelen in de volgende drie groepen:

  • Cognitieve faalangst – Mensen met cognitieve faalangst vinden het moeilijk te laten zien wat ze aan kennis hebben opgedaan. Dit is de meest bekende vorm van faalangst. Mensen met cognitieve faalangst denken bijvoorbeeld voor een examen of een proefwerk dat ze het niet zullen halen, terwijl ze wel goed zijn voorbereid. Soms faalt de persoon in kwestie dan ook daadwerkelijk, door de bijverschijnselen van de faalangst. En dat zorgt er dan weer voor dat de faalangst toeneemt voor een volgend examen of proefwerk.
  • Sociale faalangst – Iemand met sociale faalangst blokkeert van angst tijdens bijvoorbeeld het toespreken van een groep tijdens een spreekbeurt, maar ook bij het ontmoeten van onbekenden of in een gewoon gesprek.
  • Motorische faalangst – Dit treedt vooral op wanneer de druk van het lichamelijk moeten presteren groot is, bijvoorbeeld wanneer een voetballer een strafschop moet nemen, of bij kinderen tijdens gymnastiek. De spanning tijdens dergelijke momenten is zo hoog dat de spieren samentrekken en het lichaam letterlijk stijf staat van de faalangst. Hierdoor is het lichaam minder goed te gebruiken, wat wederom voor bevestiging van de angst zorgt.


Wist jij trouwens dat meer dan 10% van de leerlingen tot 16 jaar last heeft van faalangst? En bij examenleerlingen loopt dat percentage op tot bijna 25%!


Faalangst helemaal weghalen lukt niet, maar gelukkig zijn er wel heel veel oefeningen en trainingen die je kunnen helpen om beter met je faalangst om te gaan, zodat je er minder hinder van hebt.
Een aantal tips vind je bij 'Tips & Tricks'.


Leermoeilijkheden

“Leermoeilijkheden” is een onderdeel van het deelgebied Competentie van het SMW-Model. De competentie van leerlingen met betrekking tot school wordt namelijk beïnvloed door leermoeilijkheden.

Bij leermoeilijkheden wordt onderscheid gemaakt tussen leerproblemen en leerstoornissen. Leerproblemen treden op wanneer er onvoldoende stimulatie is in de omgeving of er sprake is van een beneden gemiddelde intelligentie. Men noemt deze ook wel secundaire leerproblemen. De persoon in kwestie vertoont leermoeilijkheden op allerlei vlakken. Leerstoornissen daarentegen zijn primaire leerproblemen. Leerlingen met leerstoornissen beschikken gewoonlijk over een normale intelligentie. Belangrijke kenmerken van leerstoornissen zijn dat ze persisterend en specifiek zijn. Persisterend houdt in dat de leerling bepaalde leerproblemen altijd met zich mee zal dragen. Voorbeelden van leerstoornissen zijn dyslexie (een opvallend probleem met het leren lezen en/of spellen) en dyscalculie (een verzamelnaam voor uiteenlopende rekenstoornissen).

In de onderstaande opdracht krijgen leerlingen de taak om naar hun eigen leermoeilijkheden te kijken. Ze gaan eerst brainstormen over dingen die zij in het algemeen moeilijk vinden. Daarna kijken ze naar specifieke taken en vakken. Vervolgens gaat de leerling opzoek naar middelen, die ervoor zorgen dat de leerling zo min mogelijk last heeft van zijn leermoeilijkheden. Als begeleider is het belangrijk om de leerling hierin te begeleiden. De opdracht vraagt veel zelfkennis van de leerling.

Leermoeilijkheden – aanpak

Herkansing! Wat nu?

Geschreven door Patricia Hendrikx

Je moet een vak herkansen. Heel vervelend en dus echt balen! Maar, je kan er niet te lang bij stilstaan! Je moet verder, want je diploma kun je nog steeds halen! Enerzijds moet je de stof weer induiken en anderzijds moet je je mentaal goed voorbereiden. Beiden even belangrijk!

Hoe kun je je het beste voorbereiden? Het is handig om je voorbereiding in taken op te delen, anders raak je het overzicht kwijt. Alles wat je hebt doorgenomen zakt anders weg als zand in een zeef. Om je te helpen, heb ik een stappenplan gemaakt voor een vakinhoudelijke voorbereiding en een mentale voorbereiding. De stappenplannen heb ik ook als bestand toegevoegd aan dit bericht en bij “oefeningen”.

Heel veel succes met de herkansing! Vertrouw op jezelf! Je bent niet zomaar in het examenjaar terecht gekomen! Je kan het echt!

Vakinhoudelijke Voorbereiding

Mentale Voorbereiding