Veel van de fouten die o.a. in brieven gemaakt worden zijn onder te brengen in een aantal categorieën.

  • woordgeslacht
  • concordantie
  • ser of estar
  • haber of tener
  • woordenboekgebruik: woordsoort/woordkeuze
  • leestekens

Probeer bij het controleren van je tekst rekening te houden met o.a. deze zaken:

* woordgeslacht

Spaans maakt onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk, ook in het meervoud!

* concordantie, o.a. bijvoeglijk naamwoord:

het bijvoeglijk naamwoord past zich in getal en geslacht aan aan het zelfstandig naamwoord, ook als het erachter staat (wat in het Spaans meestal het geval is) 

voorbeeld:

aardige mensen: gente simpática → enkelvoud en vrouwelijk

Maar ook:

* concordantie werkwoord

Het Spaans en het Nederlands lopen niet altijd parallel wat betreft enkelvoud en meervoud.

Voorbeeld:

De nieuwe bril kost dertig euro: Las nuevas gafas cuestan treinta euros → gafas is vrouwelijk meervoud

* ser of estar

Bij een vaste eigenschap gebruik je ser: beroep, naam, uiterlijk, karakter, herkomst etc.

Bij een tijdelijke toestand gebruik je estar: bv. verliefd, ziek zijn of een combinatie met een bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord (is géén voltooide tijd!).

Het glas is gebroken: El vaso está roto.

* haber of tener

In een voltooid tegenwoordige tijd (Perfecto) gebruik je altijd haber

El camarero ha roto el vaso: De ober heeft het glas gebroken.

* woordenboekgebruik

Gebruik een goed woordenboek, waarin je ook woordsoorten terug kunt vinden. Dat kan veel verwarring voorkomen.

Veel gemaakte fouten zijn

- verkeerde woordsoort

Voorbeeld:

bij = abeja = zelfstandig naamwoord, insect

Maar: Ik eet vanavond bij Juan thuis: Esta noche como en casa de Juan. 

- verkeerde woordkeuze: Nederlandse woorden met meer dan één betekenis hebben in het Spaans vaak verschillende vertalingen. Kijk dus goed naar de toelichting achter de woorden.

* leestekens

Wel of geen gebruik van komma's kan zinnen van betekenis laten veranderen.