Hier kun je de Spaanse spelling leren met behulp van het onderstaande spellingsalfabet (alfabeto para deletrear)

Als je weet hoe je een woord spelt, weet je ook hoe je het uitspreekt en/of hoe je het schrijft.

Soms is dat erg belangrijk: sommige letters klinken (bijna) hetzelfde (zie ook: Uitspraak), maar geven een woord een totaal andere betekenis, zoals de cartoon hieronder ook duidelijk maakt:

20061129132633-ortografia.gif

Verwisseling s en z (worden in veel Spaanstalige gebieden hetzelfde uitgesproken) kan tot grote spraakverwarring leiden:

hazme caso: luister naar me

hazme cazo: maak soep van me

Alfabeto para deletrear

Las palabras y los nombres complicados deben deletrearse para que las secretarias los escriban correctamente.

 
A Alfa J Julia S Sierra
B Bravo K Kilo T Tango
C Cáceres L Lima U Uniforme
D Delta M Miguel V Victor
E Eco N Noviembre W Whisky
F Francia O Óscar X Xilófono
G Golf P Papá Y Yanqui
H Hotel Q Queso Z Zulú
I India R Roma