Klemtoon - Acentuación

Als je al weet hoe je alle letters uitspreekt en je combineert dat met de klemtoonregels, dan kun je elk Spaans woord uitspreken, zelfs al heb je geen flauw idee wat het betekent.

Eigenlijk is er één uitgangspunt:

Staat er op het woord een geschreven accent?

Is het antwoord ja, dan weet je al waar de klemtoon ligt, namelijk bij het geschreven accent:

Colón → Co-lón

Teléfono → Te- -fo-no

Número → -me-ro

Is het antwoord nee, dan moet je kijken op welke letter het woord eindigt. Je begint dus achteraan. Dan gelden de volgende regels:

als een woord eindigt op een klinker, een -n of een -s, dan ligt de klemtoon op de voorlaatste ( = op één na laatste) lettergreep

Voorbeelden:

2 lettergrepen: lu - jo / be -sos / ha -blan

3 lettergrepen: tra-ba -jo

4 lettergrepen: pe-li-gro -so

5 lettergrepen: in-te-re-san -te

als een woord eindigt op een medeklinker (géén -n of -s), dan ligt de klemtoon op de laatste lettergreep

Voorbeelden

2 lettergrepen: mu-jer

3 lettergrepen: ca-pi-tal

4 lettergrepen: in-ves-ti-gar

5 lettergrepen: u-ni-ver-si-dad