Het niveau C2 is hier voor de volledigheid vermeld. Het is echter een zo hoog niveau dat je de vreemde taal bijna net zo goed beheerst als het Nederlands en je dus vrijwel tweetalig bent.

C2 Spreken

  • Ik kan zonder moeite deelnemen aan welk gesprek of discussie dan ook en ben zeer vertrouwd met idiomatische uitdrukkingen en spreektaal. Ik kan mezelf vloeiend uitdrukken en de fijnere betekenisnuances precies weergeven. Als ik een probleem tegenkom kan ik mijn betoog zo herstructureren dat andere mensen het nauwelijks merken.