Het C1 niveau is een heel hoog niveau. Je moet dan de taal wel heel goed beheersen. In het algemeen kun je zeggen dat je het niveau alleen voor luisteren en lezen kunt bereiken en je een hoog cijfer op havo of vwo moet hebben om dit niveau te halen.

C1 Spreken

Ik kan iemand die langer aan het woord is tot in detail begrijpen, als deze spreekt over

abstracte en complexe onderwerpen die buiten mijn eigen vakgebied liggen, waarbij ik af en

toe om verheldering moet vragen als met een mij onbekend accent wordt gesproken.

Ik kan gemakkelijk aan ingewikkelde gesprekken, groepsdiscussies en debatten tussen

meer sprekers van de taal deelnemen, ook als het over abstracte en ingewikkelde

onderwerpen gaat.

Ik kan in gezelschap de taal soepel en effectief gebruiken, toespelingen maken en

anderszins onderhoudend zijn.

Ik kan een officieel standpunt op overtuigende wijze naar voren brengen en op een

vloeiende, spontane en passende manier reageren op vragen en opmerkingen.

Ik kan onvoorbereid deelnemen aan een interview als interviewer of geïnterviewde, waarbij

ik ook op onverwachte situaties passend reageer.

Ik kan passende strategieën gebruiken om het woord te krijgen, tijd te winnen en aan het

woord te blijven in een discussie.

Ik kan op een handige manier mijn bijdrage aan de discussie met die van anderen in

verband brengen.

Als je 5 van de 7 dingen kunt, kun je C1 invullen in het talenpaspoort bij spreken.