• B2 Spreken

 • Ik kan aan gesprekken deelnemen over algemene onderwerpen en mijn gesprekspartners goed begrijpen als zij de standaardtaal spreken, zelfs als er veel achtergrondlawaai is.

 • Ik kan aan een gesprek met meer sprekers van de taal deelnemen als zij in hun taalgebruik rekening met mij houden.

 • Ik kan contacten met sprekers van de taal onderhouden, waarbij ik mij niet belachelijk maak of irritaties oproep.

 • Ik kan afhankelijk van de situatie gevoelens over gebeurtenissen die mij raken onder woorden brengen.

 • Ik kan in discussie gaan met gesprekspartners en daarbij mijn meningen en ideeën duidelijk naar voren brengen en argumenten noemen.

 • Ik kan een probleem helder uiteenzetten en daarbij oorzaken en gevolgen, voor- en nadelen of verschillende oplossingen ter overweging bieden.

 • Ik kan in discussie gaan over zaken als een onterechte bekeuring of beschuldiging.

 • Ik kan een probleem uitleggen en duidelijk maken dat ik recht heb op genoegdoening of compensatie.

 • Ik kan informatie en argumenten uit verschillende bronnen samenvatten en erover rapporteren.

 • Ik kan complexe informatie en adviezen uitwisselen over alles wat mijn werk betreft.

 • Ik kan vaste uitdrukkingen gebruiken om tijd te winnen en aan het woord te blijven.

 • Ik kan een discussie over een vertrouwd onderwerp in goede banen leiden, door te laten merken dat ik het begrepen heb en anderen uit te nodigen deel te nemen.

 • Als je 10 van de 12 dingen kunt, kun je B2 invullen in het talenpaspoort bij spreken.