hablar 

Via het submenu kun je met behulp van eenvoudige omschrijvingen globaal je spreekniveau bepalen.

Hierbij wordt uitgegaan van het Europees Referentiekader (ERK).

Er is een indeling gemaakt naar 6 niveau's (A1-A2-B1-B2-C1-C2), bij elk niveau wordt een aantal standaardomschrijvingen aangegeven waarbij je zelf kunt kijken of die voor jou gelden.

Meer algemene informatie vind je ook bij Taalportfolio.

Je kunt jezelf ook in de praktijk testen.