Onderstaande filmpjes (avi-formaat) zijn afkomstig van homescience.net (selectie).
Een volledig ovezicht vind je hier.
Miniatuurvuurwerk
verbranding methanol
verbranding methanol in boorzuur
groen vuur (verbranding dimethylamineboraan)
verbranding mengsel Ba(BrO3)2 en S
aluminium en broom
rook maken (broom met ammonia)
vorming van ClO2
verbranding ClO2
trichloorisocyanuraatzuur met ammonia
ethyn met chloor
ontleding ammoniumdichromaat
verbranding chroomamineperoxocomplex
Kaliumchloraat met fosfor
explosie K3CrO8
oplossen van kaliumdichromaat
K2Cr2O7 in aangezuurde H2O2-oplossing
H2O2 bij aangezuurde K2Cr2O7-oplossing
vorming van chromylchloride (CrO2Cl2)
chromylchloride met verdunde H2O2
verbranding ethanol met CuCl2
verbranding ethanol met SrCl2
verbranding ethanol met LiCl
verbranding ethanol met LiBr
ontleding water
knalgas
verbranding KIO4 met S
ontleding ammoniumperjodaat (NH4IO4)
gekleurde rook (KIO4 met NH4SCN)
vast H5IO6 met N2H4
magnesium met jood
oscillerende reactie 1
oscillerende reactie 2
KMnO4 + H2SO4
Mn2O7 met ethanol
gec H2SO4+HNO3 met isopropylalcohol
NO + O2 (slow motion)
N2O + CS2
brandend methylnitriet (CH3NO2)
brandend schietkatoen
natrium in zoutzuur
natrium in water met fenolftaleïen
Spontane reactie fosfine (PH3met chloor
rokende fosfor
brandende fosfor
vorming van loodkristallen
vorming loodjodide in petrischaal (versneld)
thionylchloride (SOCl2) met aangezuurd K2Cr2O7
brandende alcohol in maatkolf
natriumhydroxide en nitromethaan
polystyreen en aceton
fluorescentie
suiker met geconcentreerd H2SO4