Oefenopgaven met uitwerkingen zijn in pdf-formaat te downloaden van deze pagina.

Voor een groot aanbod aan oefenopgaven (een uitstekende manier om te controleren of je de stof beheerst) is het prettig als docenten hun oefenmateriaal in wordformaat opsturen naar mjwbeck@hotmail.com.

De oefeningen zijn geschikt bij gebruik van iedere willekeurige methode voor scheikunde.

Voor de methode 'Pulsar Chemie' vind je oefengaven per hoofdstuk op de site van W. de Wolf: www.willdewolf.nl

VMBO (met dank aan S. Bosselaar)
Berekeningen 1
 
Berekeningen 2
 
Berekeningen 3

Onderbouw (t/m klas 3)
Algemeen, verbranding, veiligheid
Stoffen, moleculen en atomen

Zuivere stoffen, mengsels, scheidingsmethoden

Reacties

HAVO Voor HAVO is de oefenstof onderverdeeld in 10 categorieën. Bij elke categorie staat welke onderwerpen het betreft. Maak per categorie een keuze uit de oefenopgaven die het beste bij jouw scheikundemethode past. Vraag eventueel de docent(e).

Oefenopgaven HAVO
1 Atoombouw atomaire deeltjes; atoomnummer; massagetal; atoom- en molecuulmassa; isotopen; enkelvoudige ionen; elementen; metalen en niet-metalen; periodiek systeem
2 Zouten stroomgeleiding; ionen; zoutformules; namen van zouten; zouten in water; neerslagreacties; ionsoorten aantonen en verwijderen; hydraten
3 Moleculaire stoffen vanderwaalskrachten; kookpunt en molecuulmassa; waterstofbruggen en de invloed op het kookpunt van een stof; polaire atoombinding; hydrofobe en hydrofiele stoffen; oplossen en mengen; waswerking zeep; micellen
4 Berekeningen meetwaarden; significante cijfers; massa- en volumepercentage; massa- en volume-ppm; dichtheid; rekenen met mol en massa; reactievergelijkingen; molverhoudingen; concentratie en molariteit; verdunnen; rekenen aan reacties; rendement
5 Koolstofchemie I aardolie; (alternatieve) brandstoffen; covalentie; structuurformules; koolwaterstoffen; alkanen; alkenen; additiereactie; alcoholen; carbonzuren; karakteristieke groepen
6 Koolstofchemie II esters; vetten en oliën; eiwitten; koolhydraten; hydrolyse; polymeren en kunststoffen
7 Energie-effecten, reactiesnelheid en evenwicht exotherm en endotherm; factoren die de snelheid beïnvloeden; katalysator; het meten van reactiesnelheid; aflopende reacties; omkeerbare reacties; dynamisch evenwicht
8 Zuren en basen indicatoren; zure en basische oplossingen; pH-begrip en pH-berekeningen; sterke en zwakke zuren en basen; reacties tussen zuren en basen
9 Redox begrippen reductor, oxidator; elektronenoverdracht; halfreacties en BINAS; elektrische cel; elektrolyse; bereiding van (onedele) metalen; corrosie
10 Chemische industrie blokschema’s; procesindustrie; scheiden en zuiveren van stoffen; ammoniaksynthese

  
VWO
Voor VWO is de oefenstof onderverdeeld in 12 categorieën. Bij elke categorie staat welke onderwerpen het betreft. Maak per categorie een keuze uit de oefenopgaven die het beste bij jouw scheikundemethode past. Vraag eventueel de docent(e).

Oefenopgaven VWO
1

Atoombouw

extra 1 en 2

atomaire deeltjes; atoomnummer; massagetal; atoom- en molecuulmassa; isotopen; enkelvoudige ionen; elementen; metalen en niet-metalen; periodiek systeem; onderverdeling elektronenwolk in energieniveau’s; radioactiviteit

2 Zouten stroomgeleiding; ionen; zoutformules; namen van zouten; zouten in water; neerslagreacties; ionsoorten aantonen en verwijderen; hydraten
3 Moleculaire stoffen kristalroosters; vanderwaalskrachten; kookpunt en molecuulmassa; waterstofbruggen en de invloed op het kookpunt van een stof; polaire atoombinding; hydrofobe en hydrofiele stoffen; oplossen en mengen; waswerking zeep; micellen
4

Berekeningen

extra 1

meetwaarden; significante cijfers; massa- en volumepercentage; massa- en volume-ppm; dichtheid; rekenen met mol en massa; reactievergelijkingen; molverhoudingen; concentratie en molariteit; verdunnen; rekenen aan reacties; rendement; molair volume; complexe berekeningen
5 Koolstofchemie I aardolie; (alternatieve) brandstoffen; covalentie; structuurformules; koolwaterstoffen; alkanen; alkenen; alkynen; alkadiënen; cycloverbindingen; aromaten; additiereactie; substitutie­reactie; alcoholen; aminen; carbonzuren; karakteristieke groepen
6 Koolstofchemie II aldehyden; ketonen; ethers; esters; stereochemie; vetten en oliën; eiwitten; koolhydraten; DNA; hydrolyse; kunststoffen; additie- en condensatiepolymeren; materiaaleigenschappen
7 Energie-effecten, reactiesnelheid en evenwicht exotherm en endotherm; energieberekeningen; factoren die de snelheid beïnvloeden; katalysator; het meten van reactiesnelheid; aflopende reacties; omkeerbare reacties; dynamisch evenwicht; evenwichtsvoorwaarde; evenwichtsverschuivingen; berekeningen
8

Zuren en basen
extra 1

indicatoren; zure en basische oplossingen; pH-begrip; sterke en zwakke zuren en basen; reacties tussen zuren en basen; pH-berekeningen met zuur- en baseconstante; buffers
9

Redox
extra 1

begrippen reductor, oxidator; elektronenoverdracht; halfreacties en BINAS; zelf halfreacties opstellen; elektrische cel; elektrolyse; bereiding van (onedele) metalen; corrosie
10 Chemische industrie blokschema’s; procesindustrie; scheiden en zuiveren van stoffen; ammoniaksynthese
11 Analysetechnieken chromatografie; massaspectrometrie; ir-spectrometrie; colorimetrie
12 Titraties Zuur-basetitraties; indicatorkeuze; titratiecurve; redoxtitraties