OVERZICHTEN VAN CHEMIELINKS
Algemene informatie
Chemie op facebook
Chemistry All about You (teach chemistry in a fun and innovative way)
Chemie-Wereld (ruim 400 chemielinks)
Mijn Scheikunde
Overzicht chemiesites
Overzicht chemiesites
Overzicht chemiesites
Portaal
OVERIGE SITES
Vacature site
Vacatures, werving en selectie
Chemie en beroepskeuze
Chemie-online
Chemistry Webbook met gegevens over IR en massaspectra
Chemfinder met eigenschappen van stoffen (gratis registeren)
THEORIE
Links van theoretische onderwerpen