Op deze pagina komen allerlei grappige zaken met chemie te staan. Hieronder bijvoorbeeld zie je hoe je met formules van fantasieverbindingen bestaande woorden kunt maken. De lijst kan nog veel langer… Als je aanvullende gegevens hebt, stuur ze dan op middels een formulier via de link 'contact'. Het gaat hierbij alleen om Nederlandse zelfstandige naamwoorden of werkwoorden, dus geen afkortingen, namen, vervoegingen e.d.   Overzicht van verbindingen (op alfabet): AcCu – AcTiVITeITeN – AlLaH – BaKKEr – BeEr – BiEr – BiErKrAt – BiErKrAtTeN – BiNaS – BiNAs – BInAs – BiOs – BiOsCoOP – BiOSCOOP – BOEr – BONUS – BOTeN – BOUW – CaCaO – CoLa – COLa – CrOSS – CrU – ErGeNS – ErWTeN – FeEsTeN – FlAtEr – FlUITeN – FrITeS – FrONS – GaNS – GeBaK – GeBrUIK – GeITeNNeUKEr – GeK – HAmEr – HoEr – HOEr – HoMo – HOMo – HoNd – HONd – HOOI – KAs – KAt – KAtEr – KErKEr – KIWI – KLaAr – KLiKO – KNOOP – KOK – KOOK – KOP – KOPEr – KrAm – KRaNTeN – KRaNTeNKOP – KrAs – KrAt – KrUIPEr – KrOPSLa – KWIK – LaAg – LaAt – LaCHeN – LaNd – LiCHTeN – LiEr – LiEs – LiGa – LuCHTeN – LuITeN – MoBILiTeITeN – MoEs – MoP – MoS – MoT – NeON – NICoTiNe – NiCoTiNe – NiCOTiNe – NoN – NON – OPa – Os – OsSeN – OsSeNSTaArTeN – PaPa – PAsTa – PAtAt – PLaSTiC – PLaTiNa – PLuKKIEs – PoTeN – POTeN – RaNd – RaSP – ReUK – RuBBEr – RuFTeN – RuNd – RuPS – SCHeIKUNdIGe – SCHeReN – SCHeTeN – SCHeUReN – SaS – SiFON – SiNaS – SLa – SOEs – SPAr – SPONS – SPoNS – SPOOK – STaArTeN – TaArTeN – TaNTaAl – TaNTaAl – TeEr – TIn – TiN – VLiEr – VLiEs – VLiNdEr – VOS – VOs – VWO – WAtEr – WC – WEsP – WInNeN – XeNON – XeNoN