http://www.nederlandsetaaltest.nl

Op deze site kunnen remedial teachers zien welk niveau op het gebied van de Nederlandse taal hun leerlingen uit het voortgezet onderwijs beheersen.

Zeven domeinen: spelling, algemeen, spelling werkwoorden, zinsbouw, woordenschat, woordbenoeming zinsontleding en spreekwoorden