http://www.ned-extra.nl

Deze website is een zeer handig naslagwerk voor leerlingen van met name havo, vwo die aan de slag gaan met diverse onderdelen van Nederlands.

Leesdossier: tips voor het maken van verslagen en samenvattingen van boeken.

Schrijfdossier: Hoe stel ik een brief of c.v. op?

Spreken: O.a. het verschil tussen debatteren en discussiëren.

Taal: Spelling, beeldspraak, stijlfiguren en stijlfouten.

(uit: tijdschrift voor Remedial Teaching: met dank aan Frank Mansoer)