www.wiskundemeisjes.nl Alles wat te maken heeft met wiskunde-onderwijs. filmpjes, puzzels, nieuws en wiskundige grapjes. Ook diverse links naar diverse wiskunde-onderwerpen. (met dank aan Frank Mansoer die deze tip publiceerde in het tijdschrift voor Remedial Teachers.

Reageer


drie × = 21