website-3.jpg

Remedial teaching is hulp aan kinderen en volwassenen met leerproblemen.

Deze site is vooral bedoeld voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Ik probeer deze leerlingen handvatten te geven om een leerprobleem op een adequate manier aan te pakken.

Als je problemen hebt meer leren, dyslexie, dyscalculie, of het verwerken van huiswerk dan kun je mij om tips vragen. Je kunt dan contact opnemen met mij via e-mail: walter.doorakkers@versatel.nl

Ook ouders en leerkrachten kunnen mij advies vragen: Hulp bij het zoeken naar de juiste leermiddelen, zoals boeken en software.