Tellen 1-5   Eieren   Boodschappen tellen  
       
  Vingers tellen   Rekenrek tot 10   Dieren draaien