Vermenigvuldigen    Breuken en procenten    + en – sommen    Tijd 
             
         
Geld      Romeinse cijfers   Wegen    Ruimtelijk inzicht

 

 
Tabellen en Grafieken  Getalbegrip     Eindcito voorbereiden  Alles door elkaar