Vermenigvuldigen   Breuken en procenten   + en – sommen   Tijd
             
     
Geld      Romeinse cijfers   Wegen    Ruimtelijk inzicht

 

 
Tabellen en Grafieken  Getalbegrip     Eindcito voorbereiden  Alles door elkaar