Nieuwe toepassingen: Leerkracht en ICT-er trekken samen op

Soms lijken ontwikkelingen zich te herhalen.

Zo werd destijds in het PO de Intern begeleider ingevoerd als een aparte functie. De “toetsjuf” professionaliseerde. Vanuit de nieuwe professionaliteit ontstond een nieuwe verbinding met de leerkacht / vakdocent.

Nog niet zo lang geleden werd de ICT-er ingevoerd als een aparte functie. De “computerjuf” professionaliseerde. Vanuit de nieuwe professionaliteit ontstaan nieuwe verbindingen met de leerkracht / vakdocent.

En dat is nodig ook. Een voorbeeld.

De Digischool heeft een “onderwijs 4.0” product gebouwd. Een virtueel dorp, waarin kinderen veilig en vrij kunnen bewegen, shoppen, naar de bakker, spelen etc. etc. De onderwijstoepassing is voor Engels en Frans uitgewerkt.

Leerkrachten die hier kennis mee maken zijn enthousiast. Zij willen aan de gang. Er is echter een probleem. De toepassing vraagt wat ICT-hardware ondersteuning. Het lijkt er op dat de vraag van een enkele leerkracht / vakdocent niet voldoende kracht geeft om dit (gratis) product met behulp van de ICT-er voor de kinderen beschikbaar te krijgen.
Digischool doet er alles aan om de harde kant zo zacht mogelijk te krijgen.

Is een training voor leerkracht / vakdocent en ICT-er samen hier misschien de oplossing? In elk geval is wederzijds begrip een opbrengst.

Kennisnet start ICT bekwaamheden-discussie

Over welke kennis, houdingen, vaardigheden (bekwaamheden) moet een leerkracht beschikken om optimaal de ICT-middelen uit te nutten ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen?

Een interessante vraag, temeer daar sommige leerkrachten het ICT soms meer zien als een doel dan als een hulpmiddel.

Kennisnet is een site gestart over dit onderwerp. Kijk verder op  http://ictbekwaamheid.kennisnet.nl/

Flexibilisering in het PO

Afgelopen week DE week van DE staking in het v.o. Veel gezien en veel gehoord, maar waar ging het toch vooral over: dat leraren het in hun hoofd halen om tegenstander te zijn van minder vakantie! De teneur: dit is niet meer van deze tijd. Zo worden wij steeds weer in een hoekje gedrukt.

Een prachtig ingekomen stuk in de Volkskrant en later op de radio, laten echter de feiten zien. De werkdruk is te hoog (blijkt uit onderzoek); wij leveren relatief veel lesuren in Nederland; onze leeropbrengsten zijn hoog; in de vakanties wordt ook gewerkt, gemiddeld een week. En is hier niet ook een politiek element aan de orde?

Ik ben het eens met een stelling, die zegt dat het moeilijk zal zijn om in het onderwijs het "nieuwe werken" in te voeren. Dit werken kenmerkt zich door de grotere mate van vrijheid van werktijden, van werkplek en van verantwoording. Dit tegenover een sterkere sturing op resultaat en een creatievere en flexibelere houding ten opzichte van werk.

Voor de aantrekkelijkheid van het beroep is het goed om over moderne arbeidsverhoudingen te beschikken. Met de ontwikkeling van ICT is flexibilisering dichterbij dan ooit. Initiatieven als de Cloudschool, de openstelling van de Kahnacademy en ook de bijdragen van onze Digischool dragen hieraan stevige steentjes bij. Maar het blijft moeilijk omdat het niet in ons DNA zit om ons werk zo in te richten.  Toch komt het steeds dichterbij.

Een goede zaak!?