Soms lijken ontwikkelingen zich te herhalen.

Zo werd destijds in het PO de Intern begeleider ingevoerd als een aparte functie. De “toetsjuf” professionaliseerde. Vanuit de nieuwe professionaliteit ontstond een nieuwe verbinding met de leerkacht / vakdocent.

Nog niet zo lang geleden werd de ICT-er ingevoerd als een aparte functie. De “computerjuf” professionaliseerde. Vanuit de nieuwe professionaliteit ontstaan nieuwe verbindingen met de leerkracht / vakdocent.

En dat is nodig ook. Een voorbeeld.

De Digischool heeft een “onderwijs 4.0” product gebouwd. Een virtueel dorp, waarin kinderen veilig en vrij kunnen bewegen, shoppen, naar de bakker, spelen etc. etc. De onderwijstoepassing is voor Engels en Frans uitgewerkt.

Leerkrachten die hier kennis mee maken zijn enthousiast. Zij willen aan de gang. Er is echter een probleem. De toepassing vraagt wat ICT-hardware ondersteuning. Het lijkt er op dat de vraag van een enkele leerkracht / vakdocent niet voldoende kracht geeft om dit (gratis) product met behulp van de ICT-er voor de kinderen beschikbaar te krijgen.
Digischool doet er alles aan om de harde kant zo zacht mogelijk te krijgen.

Is een training voor leerkracht / vakdocent en ICT-er samen hier misschien de oplossing? In elk geval is wederzijds begrip een opbrengst.

Reageer


+ negen = 16