Afgelopen week DE week van DE staking in het v.o. Veel gezien en veel gehoord, maar waar ging het toch vooral over: dat leraren het in hun hoofd halen om tegenstander te zijn van minder vakantie! De teneur: dit is niet meer van deze tijd. Zo worden wij steeds weer in een hoekje gedrukt.

Een prachtig ingekomen stuk in de Volkskrant en later op de radio, laten echter de feiten zien. De werkdruk is te hoog (blijkt uit onderzoek); wij leveren relatief veel lesuren in Nederland; onze leeropbrengsten zijn hoog; in de vakanties wordt ook gewerkt, gemiddeld een week. En is hier niet ook een politiek element aan de orde?

Ik ben het eens met een stelling, die zegt dat het moeilijk zal zijn om in het onderwijs het "nieuwe werken" in te voeren. Dit werken kenmerkt zich door de grotere mate van vrijheid van werktijden, van werkplek en van verantwoording. Dit tegenover een sterkere sturing op resultaat en een creatievere en flexibelere houding ten opzichte van werk.

Voor de aantrekkelijkheid van het beroep is het goed om over moderne arbeidsverhoudingen te beschikken. Met de ontwikkeling van ICT is flexibilisering dichterbij dan ooit. Initiatieven als de Cloudschool, de openstelling van de Kahnacademy en ook de bijdragen van onze Digischool dragen hieraan stevige steentjes bij. Maar het blijft moeilijk omdat het niet in ons DNA zit om ons werk zo in te richten.  Toch komt het steeds dichterbij.

Een goede zaak!?

Reageer


5 + = elf