Nieuwsrekenen

 

  • Wekelijks levensechte rekenopgaven op zes niveaus
  • Stof voor minstens een half uur extra rekenen
  • Aan de hand van het onderwerp van Nieuwsbegrip

Waarom rekenen aan de hand van het nieuws?
Nieuwsbegrip heeft de actualiteit succesvol de klas in gehaald om leerlingen te motiveren voor begrijpend lezen. Maar ook het rekenonderwijs kan worden versterkt door leerlingen te laten rekenen met het nieuws. Want actuele onderwerpen leveren de levensechte contexten waarin we leerlingen graag willen leren rekenen.

Nieuwsrekenen is geschikt voor groep 4 t/m 8 in het basisonderwijs en de onderbouw van het VO. De opgaven zijn ook geschikt voor SBO, SO en VSO-scholen.
Alle informatie, proefmateriaal en een aanvraag voor een (proef)licentie op www.nieuwsrekenen.nl

PrOmotie digitaal voor praktijkonderwijs

PrOmotie digitaal is een competentiegerichte, digitale, leeromgeving voor het praktijkonderwijs die rekening houdt met alle wensen en eisen die leven binnen scholen. Gericht op het werken in de praktijk en niet zozeer op schermwerk. PrOmotie digitaal is de “backbone” van het onderwijs maar neemt niet het onderwijs zelf over. Leerlingen uit het praktijkonderwijs werken hooguit tweemaal een half uur per dag met de computer (tenzij de computer de praktijk zelf is.). 

Leerling meet- en volgsysteem

De PrOscan, het leerling meet- en volgsysteem, is een belangrijk onderdeel binnen PrOmotie digitaal. In de PrOscan draait het om competenties en de daarbij behorende gedragsindicatoren. Het gaat daarbij om gedrag dat de leerling laat zien in een praktijksituatie. Dat kan een praktijksituatie thuis zijn, maar ook één in een beroepssituatie.  

Inhoud PrOmotie digitaal

Edu’Actief blijft ontwikkelen aan de inhoud van PrOmotie digitaal. De digitale leeromgeving bevat de volgende thema’s/leerlijnen:
- Praktijk en loopbaan
- Cultuur en maatschappij
- AKA (fase 1 en 2)
- B-VCA
- EHBO
- Nederlands (schooljaar 2012-2013)
- Rekenen en Wiskunde (schooljaar 2013-2014)

Ontwikkelingen

Op dit moment wordt gewerkt aan de leerlijn Nederlands. Deze zal naar verwachting in het schooljaar 2012-2013 beschikbaar zijn. Vervolgens zal de leerlijn Rekenen en Wiskunde worden opgepakt.
In opdracht van het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs heeft het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit een algemeen IOP ontwikkeld dat door alle praktijkscholen gebruikt kan worden. Vanaf november 2011 is dit IOP als vast format opgenomen in PrOmotie digitaal. 

Politiek

 

Er gebeurt erg veel in de Nederlandse politiek en het is allemaal erg moeilijk te volgen. Op de website PolitiekHoezo vinden leerlingen alle informatie over politiek in voor hun begrijpelijke taal. 

Filmpjes
In Klare Taal: de Tweede Kamerverkiezingen, met onder andere uitleg over kiesdeler, restzetels en voorkeurstemmen. 

Schooltv: dit filmpje laat kort zien wat er vooraf gaat aan verkiezingen, wat verkiezingen zijn en wat er daarna gebeurt. 

Dit filmpje van SchoolTV geeft achtergrondinformatie over het ontstaan van het algemeen kiesrecht.

ffRekenen

 

ffRekenen is een project van het Steunpunt Taal en Rekenen dat al langer loopt, maar dat in 2012 verder uitgewerkt zal worden. Het betreft de bouw van een webbased leermiddel waarmee jongeren en jongvolwassenen met een taal- en rekenachterstand op een voor hen effectieve en aansprekende manier de rekenvaardigheid kunnen verhogen. Voor een demoversie zie: www.ffrekenen.nl

Nieuwe boeken eenvoudig Communiceren

 

Leeslicht: Haar naam was Sarah

De vereenvoudigde editie van de beroemde bestseller van Tatiana de Rosnay.Het verhaal speelt zich af in Parijs tijdens de Tweede Wereldoorlog. De tienjarige Sarah wordt in 1942 met haar ouders opgepakt en naar het wielerstadion gebracht. Van daaruit zijn duizenden joden gedeporteerd. Niemand zag dat Sarah – voordat de politie binnendrong – haar kleine broertje opsloot in een kledingkast en de sleutel bij zich stak.

Realityreeks: Drama

Een populaire leraar is slachtoffer van een verkeersongeluk. Iedereen is er kapot van. Maar er is toch meer aan de hand dan zo op het eerste gezicht lijkt. Johan was docent drama, getrouwd en had 2 kinderen. Maar wat deed hij dan steeds bij de moeder van Roos?

Welkom in Nederland

Het Nederlandse vluchtelingenbeleid leidt tot verhitte discussies. Maar, wat vinden vluchtelingen eigenlijk van Nederland, en van het leven dat ze hier hebben opgebouwd? In deze bundel vertellen migranten in eenvoudige taal over hun nieuwe leven.

EduActief Webshop en Entree

Webshop Edu'Actief vernieuwd!

Uw school- en studieboeken bestelt u vanaf dit voorjaar via de totaal vernieuwde webshop van Edu'Actief. De nieuwe zoek- en filterfunctionaliteit helpt u om producten nog gemakkelijker te vinden en om een juiste keuze te maken. U krijgt tevens een overzicht van alle producten voor een bepaalde onderwijsrichting of binnen een lesmethode. Naar de webshop…

Vanaf deze maand kunt u op de methodesites van Edu'Actief inloggen met uw schoolaccount door middel van Entree. Entree is een platform van Kennisnet waaraan uitgeverijen, onderwijsinstellingen en dienstleveranciers hun systemen kunnen koppelen. Entree maakt het mogelijk dat u met uw account van school kunt inloggen op methodesites van Edu'Actief en op websites van andere uitgeverijen, ELO's, portalen en onderwijsinstellingen.

Nederland van boven

 

De omroep VPRO heeft de 10-delige serie Nederland van boven met ruim 3 uur ruw videomateriaal gratis beschikbaar gemaakt voor niet-commercieel gebruik. De VPRO laat met de serie vanuit de lucht zien hoe we in Nederland werken, hoe we ons ontspannen, hoe we onze steden bouwen en hoe we ons landschap inrichten.
Je kunt kijken naar de thematische afleveringen van een half uur, bv over water, wonen of gevaar.
Maar het is ook mogelijk om losse fragmenten van een aantal minuten te bekijken, bv over schaduw of treinverkeer.
Ook staan er interactieve kaarten van Nederland op de website, over wilde diersoorten, reisafstand, winkelgebieden en meer. 

Zorn-Kenmerkreeks

Zorn maakt aanvullend lesmateriaal voor het onderwijs in opdracht van bedrijven zoals Albert Heijn en Johnson & Johnson en voor stichtingen en overheden.
De uitgaven van Zorn dragen het label ‘Kenmerkreeks’. De Kenmerkreeks bestaat al 40 jaar. Jaarlijks komen er nieuwe projecten bij en worden oudere uitgaven herzien of aangepast.
De materialen zijn gratis (tegen verzendkosten) of laag geprijsd. In de webshop vindt u lesboekjes, handleidingen, digitale lesmodules, magazines, bordspellen, films en evenementen over onderwerpen die binnen de kerndoelen van het onderwijs vallen.
Enkele voorbeelden: Epilepsie nou en ; Vet gezond ; een gezonde kijk op werk ; Hoorkrant.

Smaaklessen

Marijke Wessels van Praktijkschool Woerden stuurde de volgende tip:

Wij gebruiken op school de leskist met de titel: Smaaklessen. Deze methode is geschreven voor het basisonderwijs maar zeer goed bruikbaar in het praktijkonderwijs. Proeven, ruiken, horen, voelen en kijken: met al hun zintuigen verkennen leerlingen het dagelijkse eten. Deze methode is goed bruikbaar en gelijk inzetbaar. Kopieerbladen en verwerkingsbladen zitten er al bij. Je hoeft als lesvoorbereiding alleen een paar boodschappen te halen en de lesopzet te lezen en je kan al beginnen. Onze leerlingen zijn erg enthousiast. Oh ja, helemaal leuk nieuws: de leskist is gratis!

Website voor jongeren over armoede in Nederland

 

Armoede in Nederland groeit helaas. De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA heeft een website gelanceerd waarop armoede in Nederland op een voor jongeren aansprekende manier wordt belicht.
Door de hele site heen zijn er veel links naar filmpjes, ervaringsverhalen, spellen, quizzen, muziekclips, etc. te vinden. Volop mogelijkheden dus om dit onderwerp op school bespreekbaar te maken.