Omroep mik gaat van start

 

       Op 6 april is Omroep Mik gestart, een omroep op internet voor en door jongeren met een beperking. Omroep mik is speciaal gericht op jongeren van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PRO), die in het laatste jaar van hun opleiding zitten.
Voor veel leerlingen is dit een spannende tijd waarin keuzes gemaakt moeten worden. Want wat gaan ze doen? Doorleren of werken? Of allebei? 
Omroep mik beantwoordt al deze vragen….
Meer informatie 

Nieuwe wetgeving levert instroombelemmering op, IVIO trekt bij minister aan de bel

Duizenden jongeren uit het praktijkonderwijs (Pro), de Wijkscholen, Justitiële Jeugdinrichtingen en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) dreigen buiten de boot te gaan vallen. Dat komt omdat het ministerie van OCW de toelatingseis van het mbo gaat verhogen. Deze nieuwe wetgeving levert een instroombelemmering op waardoor vele jongeren in de problemen gaan komen. Woensdag 4 april spreekt de vaste commissie OCW hierover met de minister Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart.

Lees het hele artikel 

Kan = Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland

 

Op www.hetkan.info worden beschikbare instrumenten ten behoeve van arbeidstoeleiding van leerlingen in het VSO ontsloten en kennis gedeeld.
Drie zogenaamde 'toolboxen' komen 
beschikbaar: voor assessments, voor transitieplannen en voor deskundigheidsbevordering.

Bouwen, wonen en interieur

 

De website Bouwen, wonen en interieur is gemaakt voor het VMBO (bouwtechniek)  maar ook voor praktijkonderwijs is hier erg veel informatie te vinden !
Er is een deel voor docenten en een deel voor leerlingen.

In het leerlingendeel o.a. een uitgebreide beroepenomschrijving (met opleidingstraject), een aantal werkbladen en een game.

In het docentendeel veel nieuws en informatie maar ook lesideeën, instructiekaarten bij gereedschap en nog veel meer.

Waar zouden we zijn zonder beroepsonderwijs ?

Een grappig filmpje dat laat zien wat er allemaal instort als er geen vakmensen meer zouden zijn….

Laaggeletterde jongeren…Hoe krijg je ze in beeld ?

 

Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken besteedt in het nummer van maart 2012 aandacht aan 'het onderschatte probleem van laaggeletterde jongeren': Er zijn in Nederland 60.000 laaggeletterde jongeren, die er goed in slagen om niet op te vallen. Hoe krijg je ze in beeld?
(Bron: TSS, maart 2012)

Toolkit Aan de slag

Het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is een belangrijke schakel wat betreft de uitstroom van jonggehandicapten naar arbeid. Om deze scholen te ondersteunen bij het vergroten van de maatschappelijke participatie van hun leerlingen hebben CNV Jongeren en de Stichting Projecten Speciaal Onderwijs (SPSO) de Toolkit Aan de Slag ontwikkeld. Dit praktische handboek bevat vele handvatten op het gebied van Coördinatie, Onderwijs, Stage en Communicatie en helpt scholen het accent te verschuiven van onderwijs naar onderwijs & arbeidsmarkttoeleiding.

Eenvoudig Communiceren: Zo werkt het

In augustus wordt het vervolg verwacht op het populaire sociale vaardigheden-werkboek De school is van ons.
Zo werkt het gaat over sociale vaardigheden op het werk en is bedoeld voor jongeren die het praktijkonderwijs gaan verlaten of die een MBO-opleiding niveau 1 volgen.
Meer informatie

Deze maand April is de maand van het Updaten

In Maart – de maand van het Uploaden hebben we 823 nieuwe leermiddelen in de leermiddelendatabase erbij ontvangen.
Dit is vooral een oproep aan leden die eerder leermiddelen in de database hebben geplaatst. Leermiddelen “verouderen” soms: ze zijn niet meer bruikbaar of moeten verbeterd worden. Met de leermiddelendatabase van Digischool is dat snel en makkelijk te doen! Daarom deze oproep aan makers van deze leermiddelen:

  1. Ga op internet naar leermiddel.org
  2. Kies basis- (PO) of voortgezet onderwijs (VO)
  3. Log in met uw account (evt. links knop “Wachtwoord opvragen”)
  4. Klik linksboven op “Eigen leermiddelen”
  5. Bekijk uw leermiddelen
  6. Klik indien nodig linksonder op “Leermiddel bewerken”

Namens alle blij verraste communityleden (Hé, wat een mooi materiaal is dat!) – DANK!

Week van het ambacht, 8-16 april

In de nieuwsbrief van collega Florina Blokland (comunity verzorging)  las ik over de week van het ambacht..
Alle informatie is te vinden op de site, daar las ik ook over een promotietoer aan scholen die de afgelopen maanden is geweest. Jammer dat ik er niet eerder van hoorde, leuk dat er wel pro scholen op het overzicht staan die zijn bezocht.
Dit soort tips zijn en blijven van harte welkom !
In de week van 8 tot 16 april worden allerlei events georganiseerd, er staan ook begeleidende lesbrieven op de site.