Website voor jongeren over armoede in Nederland

 

Armoede in Nederland groeit helaas. De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA heeft een website gelanceerd waarop armoede in Nederland op een voor jongeren aansprekende manier wordt belicht.
Door de hele site heen zijn er veel links naar filmpjes, ervaringsverhalen, spellen, quizzen, muziekclips, etc. te vinden. Volop mogelijkheden dus om dit onderwerp op school bespreekbaar te maken.

Laaggeletterde jongeren…Hoe krijg je ze in beeld ?

 

Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken besteedt in het nummer van maart 2012 aandacht aan 'het onderschatte probleem van laaggeletterde jongeren': Er zijn in Nederland 60.000 laaggeletterde jongeren, die er goed in slagen om niet op te vallen. Hoe krijg je ze in beeld?
(Bron: TSS, maart 2012)

Omgaan met gevoelens

 

Chantal Bakker-Dam, werkzaam op Praktijkschool West- Friesland,  heeft voor haar minor studie “Educatieve ICT en nieuwe media” een aantal opdrachten gemaakt.

Een daarvan is een digitaal verhaal over omgaan met gevoelens. Het verhaal is gebaseerd op het verhaal uit het boek “De zintuigenboom” van Sylvia van Zoeren.

Chantal schrijft zelf:
De reacties van de leerlingen op het verhaal zijn heel positief. Veel leerlingen herkennen zichzelf in een deel van het verhaal. Ik heb het verhaal gebruikt tijdens een mentorles en we hebben nog lang over het onderwerp nagepraat. De leerlingen geven aan behoefte te hebben aan adviezen over omgaan met gevoelens.

Lettertype Dyslexie

Het Lettertype Dyslexie is ontwikkeld door Lexima om mensen met dyslexie met minder moeite te laten lezen. De letters zijn zodanig ontworpen dat ze sneller worden herkend. Door het eigen karakter van de letters te verduidelijken, wordt verwisseling, draaien en spiegelen tegengegaan. Daarnaast zijn er vele andere aanpassingen gemaakt in het lettertype, die mensen met dyslexie helpen met lezen. Het lettertype is geheel toegesneden op het verhogen van het leesgemak voor dyslectici, dus niet voor lezers met gewone leesvaardigheden.
Het lettertype kan eenvoudig geïnstalleerd worden op een PC en kan ook als optie op een website worden aangeboden.
(Met dank aan Mathijs van Daalen voor deze tip).

Balansbabbels

Balansbabbels is de kinderwebsite van Balans. Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsstoornissen.
Bijna iedereen heeft wel eens te maken met ADHD, dyslexie en autisme. Of met ADD, ODD, dyscalculie   en DCD
Misschien heb je zelf zo’n diagnose, of je broertje of zusje. Of iemand uit je klas.
Vraag je je af wat al die termen en afkortingen betekenen? Of wil je nu wel eens weten hoe het komt dat je broertje niet stil kan zitten, of dat je buurmeisje in groep 7 nog niet goed kan lezen? Of waarom het jou maar niet lukt om te leren klokkijken terwijl al je vriendjes dat al kunnen?
Kijk maar eens rond op deze website. Je vindt er heel veel informatie over leer- en gedragsstoornissen.

Sociaal op stap voor leerlingen met autisme

www.sociaalopstap.nl bevat een groot aantal sociale verhalen die lijken op stripverhaaltjes. De verhalen zijn speciaal geschreven voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis. Er zijn algemene verhalen maar ook speciaal over stage en werk. De bedoeling is om duidelijk te maken hoe er in bepaalde sociale situaties moet worden gereageerd.

Defence for Children start campagne Wij Blijven!

Honderden vreemdelingenkinderen leven in grote angst. Angst dat ze teruggestuurd worden naar een land dat ze niet kennen omdat ze al jaren lang in Nederland zijn en hier zijn thuisgeraakt. Defence for Children zet zich in voor deze kinderen en voert actie.
Deze kinderen horen in Nederland en moeten hier kunnen blijven.
Lees verder