Vraag het de politie

Ben je tussen de 12 en 16 jaar oud? Kan jij ook wel 101 vragen over veiligheid bedenken waar je eigenlijk niet het juiste antwoord op weet? Zit je bijvoorbeeld met vragen over loverboys, drugs, geweld, alcohol of vernieling en weet je er geen raad mee? Dan ben je bij vraaghetdepolitie.nl aan het juiste adres.

Misschien wil je weten wat wel en niet mag en wat de straffen zijn? Of ben je op zoek naar hulp, omdat je denkt dat je beste vriendin verliefd is op een loverboy? Waarom fietsen zonder licht zo gevaarlijk is, vind je ook terug op de website. Bekijk de filmpjes, lees de vraag- en antwoordteksten en stuur je vragen in. Eén ding is zeker: je krijgt altijd een antwoord dat klopt, snel beantwoord door onze politiemensen. Waakzaam en dienstbaar. Precies zoals je dat van de politie mag verwachten!

Lespakket relaties en seksualiteit

Deze  digibord-applicatie bevat  filmpjes en werkbladen en veel illustraties. Het maakt onderdeel uit van een compleet lespakket dat besteld kan worden bij Rutgers WPF maar is ook zo te gebruiken.. 

Bij  groep 7/8 staan allerlei onderwerpen  die bruikbaar zijn met name in de onderbouw pro.

Laaggeletterde jongeren…Hoe krijg je ze in beeld ?

 

Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken besteedt in het nummer van maart 2012 aandacht aan 'het onderschatte probleem van laaggeletterde jongeren': Er zijn in Nederland 60.000 laaggeletterde jongeren, die er goed in slagen om niet op te vallen. Hoe krijg je ze in beeld?
(Bron: TSS, maart 2012)

Omgaan met gevoelens

 

Chantal Bakker-Dam, werkzaam op Praktijkschool West- Friesland,  heeft voor haar minor studie “Educatieve ICT en nieuwe media” een aantal opdrachten gemaakt.

Een daarvan is een digitaal verhaal over omgaan met gevoelens. Het verhaal is gebaseerd op het verhaal uit het boek “De zintuigenboom” van Sylvia van Zoeren.

Chantal schrijft zelf:
De reacties van de leerlingen op het verhaal zijn heel positief. Veel leerlingen herkennen zichzelf in een deel van het verhaal. Ik heb het verhaal gebruikt tijdens een mentorles en we hebben nog lang over het onderwerp nagepraat. De leerlingen geven aan behoefte te hebben aan adviezen over omgaan met gevoelens.

Het OM voor jou

Het Openbaar Ministerie heeft een nieuwe website voor jongeren gelanceerd: www.hetomvoorjou.nl , als vervanger van de Vetverkeerdkrant.
Hier zijn iedere dag nieuwsberichten over misdrijven te vinden en achtergrondinformatie over onderwerpen als vuurwerk, bedreigen, alcohol en drugs. De site is gemaakt voor alle leerlingen/jongeren van 13 tot 16 jaar.

Jongeren op internet bij Netnieuws

Deze week gaat het onderwerp op www.netnieuws.nl/vo over de kwetsbaarheid van jongeren op internet. Het is voor velen een grote zorg en verschillende organisaties, w.o. Mijn Kind Online, geven daarom regelmatig de knelpunten aan. 
Vanwege dit belangrijke item is Netnieuws/vo deze week voor iedereen toegankelijk. U hoeft niet in te loggen.

Dutch Kids

Op de scholierensite kwam ik de link naar Dutch Kids weer tegen.
Dutchkids is een interactieve website over identiteit, vooroordelen en discriminatie. Aan de hand van gesprekken tussen jongeren met uiteenlopende achtergronden wordt er stilgestaan bij verschillende thema’s in de multiculturele samenleving, zoals religie, kledingkeuzes, inburgeren en racisme.De gebruikte begrippen worden uitgelegd op pagina’s met achtergrondinformatie.Elk gesprek wordt afgesloten met een vraag aan de bezoeker van de website.

Eenvoudig Communiceren: Zo werkt het

In augustus wordt het vervolg verwacht op het populaire sociale vaardigheden-werkboek De school is van ons.
Zo werkt het gaat over sociale vaardigheden op het werk en is bedoeld voor jongeren die het praktijkonderwijs gaan verlaten of die een MBO-opleiding niveau 1 volgen.
Meer informatie

Hyves lespakket

In tien lessen kun je als leraar je leerlingen basiskennis bij brengen over het veilig gebruik van sociale netwerken. Elke drie maanden past Hyves het lespakket aan zodat het altijd inspeelt op de nieuwste ontwikkelingen. Zie http://www.hyves.nl/lespakket

Vooroordelen koffer

Het Vooroordelen kofferspel is een leermiddel om vooroordelen te leren herkennen. Het spel is opgebouwd rondom 12 thema’s : “bekijk het van twee kanten”, “feit of mening”, “stempels”, “gewoon of vreemd”, enz.
Leerlingen worden via een route op een tafeltentoonstelling uitgedaagd om antwoorden te bedenken, meningen te geven, oplossingen te zoeken en samen te werken. De kernwoorden zijn: ontdekken, beleven en handelen. Doelgroep 10-14 jaar.