PrOmotie digitaal voor praktijkonderwijs

PrOmotie digitaal is een competentiegerichte, digitale, leeromgeving voor het praktijkonderwijs die rekening houdt met alle wensen en eisen die leven binnen scholen. Gericht op het werken in de praktijk en niet zozeer op schermwerk. PrOmotie digitaal is de “backbone” van het onderwijs maar neemt niet het onderwijs zelf over. Leerlingen uit het praktijkonderwijs werken hooguit tweemaal een half uur per dag met de computer (tenzij de computer de praktijk zelf is.). 

Leerling meet- en volgsysteem

De PrOscan, het leerling meet- en volgsysteem, is een belangrijk onderdeel binnen PrOmotie digitaal. In de PrOscan draait het om competenties en de daarbij behorende gedragsindicatoren. Het gaat daarbij om gedrag dat de leerling laat zien in een praktijksituatie. Dat kan een praktijksituatie thuis zijn, maar ook één in een beroepssituatie.  

Inhoud PrOmotie digitaal

Edu’Actief blijft ontwikkelen aan de inhoud van PrOmotie digitaal. De digitale leeromgeving bevat de volgende thema’s/leerlijnen:
- Praktijk en loopbaan
- Cultuur en maatschappij
- AKA (fase 1 en 2)
- B-VCA
- EHBO
- Nederlands (schooljaar 2012-2013)
- Rekenen en Wiskunde (schooljaar 2013-2014)

Ontwikkelingen

Op dit moment wordt gewerkt aan de leerlijn Nederlands. Deze zal naar verwachting in het schooljaar 2012-2013 beschikbaar zijn. Vervolgens zal de leerlijn Rekenen en Wiskunde worden opgepakt.
In opdracht van het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs heeft het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit een algemeen IOP ontwikkeld dat door alle praktijkscholen gebruikt kan worden. Vanaf november 2011 is dit IOP als vast format opgenomen in PrOmotie digitaal. 

Zorn-Kenmerkreeks

Zorn maakt aanvullend lesmateriaal voor het onderwijs in opdracht van bedrijven zoals Albert Heijn en Johnson & Johnson en voor stichtingen en overheden.
De uitgaven van Zorn dragen het label ‘Kenmerkreeks’. De Kenmerkreeks bestaat al 40 jaar. Jaarlijks komen er nieuwe projecten bij en worden oudere uitgaven herzien of aangepast.
De materialen zijn gratis (tegen verzendkosten) of laag geprijsd. In de webshop vindt u lesboekjes, handleidingen, digitale lesmodules, magazines, bordspellen, films en evenementen over onderwerpen die binnen de kerndoelen van het onderwijs vallen.
Enkele voorbeelden: Epilepsie nou en ; Vet gezond ; een gezonde kijk op werk ; Hoorkrant.

Smaaklessen

Marijke Wessels van Praktijkschool Woerden stuurde de volgende tip:

Wij gebruiken op school de leskist met de titel: Smaaklessen. Deze methode is geschreven voor het basisonderwijs maar zeer goed bruikbaar in het praktijkonderwijs. Proeven, ruiken, horen, voelen en kijken: met al hun zintuigen verkennen leerlingen het dagelijkse eten. Deze methode is goed bruikbaar en gelijk inzetbaar. Kopieerbladen en verwerkingsbladen zitten er al bij. Je hoeft als lesvoorbereiding alleen een paar boodschappen te halen en de lesopzet te lezen en je kan al beginnen. Onze leerlingen zijn erg enthousiast. Oh ja, helemaal leuk nieuws: de leskist is gratis!

Bouwen, wonen en interieur

 

De website Bouwen, wonen en interieur is gemaakt voor het VMBO (bouwtechniek)  maar ook voor praktijkonderwijs is hier erg veel informatie te vinden !
Er is een deel voor docenten en een deel voor leerlingen.

In het leerlingendeel o.a. een uitgebreide beroepenomschrijving (met opleidingstraject), een aantal werkbladen en een game.

In het docentendeel veel nieuws en informatie maar ook lesideeën, instructiekaarten bij gereedschap en nog veel meer.

Waar zouden we zijn zonder beroepsonderwijs ?

Een grappig filmpje dat laat zien wat er allemaal instort als er geen vakmensen meer zouden zijn….

Ik eet het beter

Ik eet het beter is gemaakt voor de basisschool, maar docenten kunnen delen ervan ook goed inzetten voor pro-leerlingen. De site bevat informatie voor leerkracht en leerling, internetlessen over voeding en gezondheid (met veel filmpjes) en een interactieve schijf van vijf.

Geslaagde verkeersweek

Frits van der Lep van Praktijkonderwijs Comenius in Leeuwarden stuurde een link over een zeer goed geslaagde Verkeersweek, wellicht inspirerend voor collega-scholen:
In week 20 stond bij het Praktijkonderwijs het (veilig deelnemen aan het) verkeer centraal. Er was een zeer divers programma samengesteld, waarin vele aspecten die in het verkeer spelen aan de orde kwamen.
Onderwerpen als alcohol in het verkeer, de dode hoek, de reactiesnelheid en de remweg passeerden de revue. Maar ook de gevolgen van een zwaar ongeval en de (soms ingewikkelde) verkeersregels werden nader belicht.
Maandag speelde Theater Traxx de aangrijpende voorstelling ‘Kapot van jou’ voor de klassen 2 t/m 6. In dit interactieve toneelstuk draaide het om alcohol in het verkeer, groepsdruk en verliefdheid; met als uiteindelijk resultaat een fatale afloop.
Daarna konden de leerlingen met de zgn. dronkenmansbril aan den lijve ondervinden wat alcohol met je doet. Alle leerlingen kregen na afloop een T-shirt van de ‘Nuchtere Fries’.
Lees het hele artikel en bekijk de foto’s 

Filmpjes in de les

Margreet van den Berg publiceerde gisteren dit overzicht op haar blog ICT en onderwijs. Ze gaat in op de mogelijkheden van YouTube maar noemt ook veel andere sites waar bruikbare filmpjes zijn te vinden.

Examens !

Deze week zijn de examens begonnen en ook veel scholen voor praktijkonderwijs doen daar aan mee.
Bij ons op MET Waalwijk krijgen de leerlingen een algemeen theoretisch deel (NL, Rekenen/wiskunde, Cuma), een praktisch examen en een examen theorie behorend bij het praktijkvak.
Nieuw voor ons dit jaar zijn de IVIO examens waar een aantal leerlingen (na extra theorie lessen) aan mee doen om hun aansluitingskansen op het MBO te verbeteren.
Daarnaast zijn er VCA examens en examens voor beroepsgerichte kwalificaties  zoals hef- en reachtruckchauffeur, tractorrijbewijs, schoonmaken in de groothuishouding en SVH assistent horeca.
Volgende week gaan alle examen-leerlingen een examen-presentatie geven over hun loopbaan op onze school en hun plannen voor de toekomst. Uiteraard volgt er een diploma-uitreiking met gala.  
Alle leerlingen en collega’s veel succes  gewenst, hoe gaat dit op andere pro scholen ?
PS Wij hebben ons eigen school-diploma. Rgelmatig lees ik over plannen voor een landelijk pro-diploma. Hoe denken jullie daarover ?

Deze maand April is de maand van het Updaten

In Maart – de maand van het Uploaden hebben we 823 nieuwe leermiddelen in de leermiddelendatabase erbij ontvangen.
Dit is vooral een oproep aan leden die eerder leermiddelen in de database hebben geplaatst. Leermiddelen “verouderen” soms: ze zijn niet meer bruikbaar of moeten verbeterd worden. Met de leermiddelendatabase van Digischool is dat snel en makkelijk te doen! Daarom deze oproep aan makers van deze leermiddelen:

  1. Ga op internet naar leermiddel.org
  2. Kies basis- (PO) of voortgezet onderwijs (VO)
  3. Log in met uw account (evt. links knop “Wachtwoord opvragen”)
  4. Klik linksboven op “Eigen leermiddelen”
  5. Bekijk uw leermiddelen
  6. Klik indien nodig linksonder op “Leermiddel bewerken”

Namens alle blij verraste communityleden (Hé, wat een mooi materiaal is dat!) – DANK!