PrOmotie E-flash nr. 3

Er heerst bij veel scholen nog onduidelijkheid over de uitgangspunten van rekenen en taal in het praktijkonderwijs. Om duidelijkheid te verschaffen heeft Edu’Actief, in samenspraak met het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs, hier een notitie voor gemaakt. Deze notitie geeft de actuele stand van zaken weer over rekenen en taal in het praktijkonderwijs. Deze uitgangspunten vormen de basis van de folioproducten van PrOmotie, maar zijn ook de basis voor PrOmotie digitaal.
Het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs heeft ons toestemming gegeven om het IOP dat in opdracht van het LWV is ontwikkeld in PrOmotie digitaal op te nemen. Het IOP zal aan het begin van het nieuwe schooljaar 2011-2012 te vinden zijn in de digitale leeromgeving van PrOmotie digitaal.
Lees meer in de  digitale nieuwsbrief van Edu-Actief.

ELO ?

Hallo allen, wij zijn op school bezig na te denken over een electronische leeromgeving, heeft iemand daar al ervaringen mee, specifiek voor het praktijkonderwijs?
ELO en Magister? Tips? 
Het gaat mij vooral om de structuur, het hoe en in 2e instantie om het wat. Waar moeten we op letten, valkuilen, wat is er nodig, welke criteria ? En …….
Vriendelijke groet, Max van Pelt VSO PR Noord Rotterdam Overschie