PrOmotie digitaal is een competentiegerichte, digitale, leeromgeving voor het praktijkonderwijs die rekening houdt met alle wensen en eisen die leven binnen scholen. Gericht op het werken in de praktijk en niet zozeer op schermwerk. PrOmotie digitaal is de “backbone” van het onderwijs maar neemt niet het onderwijs zelf over. Leerlingen uit het praktijkonderwijs werken hooguit tweemaal een half uur per dag met de computer (tenzij de computer de praktijk zelf is.). 

Leerling meet- en volgsysteem

De PrOscan, het leerling meet- en volgsysteem, is een belangrijk onderdeel binnen PrOmotie digitaal. In de PrOscan draait het om competenties en de daarbij behorende gedragsindicatoren. Het gaat daarbij om gedrag dat de leerling laat zien in een praktijksituatie. Dat kan een praktijksituatie thuis zijn, maar ook één in een beroepssituatie.  

Inhoud PrOmotie digitaal

Edu’Actief blijft ontwikkelen aan de inhoud van PrOmotie digitaal. De digitale leeromgeving bevat de volgende thema’s/leerlijnen:
- Praktijk en loopbaan
- Cultuur en maatschappij
- AKA (fase 1 en 2)
- B-VCA
- EHBO
- Nederlands (schooljaar 2012-2013)
- Rekenen en Wiskunde (schooljaar 2013-2014)

Ontwikkelingen

Op dit moment wordt gewerkt aan de leerlijn Nederlands. Deze zal naar verwachting in het schooljaar 2012-2013 beschikbaar zijn. Vervolgens zal de leerlijn Rekenen en Wiskunde worden opgepakt.
In opdracht van het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs heeft het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit een algemeen IOP ontwikkeld dat door alle praktijkscholen gebruikt kan worden. Vanaf november 2011 is dit IOP als vast format opgenomen in PrOmotie digitaal. 

Reageer

Je moet inloggen om een reactie te plaatsen.