Mijn laatste bericht

Ook bij Kennisnet/Digischool moet worden bezuinigd.
Door de daarop volgende wijziging in de organisatie waar ik me niet in kan vinden en vooral omdat het niet meer mogelijk is om mijn werkzaamheden als community-manager op detacherings-basis te combineren met mijn baan op Praktijkonderwijs MET, zie ik mij genoodzaakt om te stoppen.
Het zijn tien mooie jaren geweest en ik kijk met gepaste trots graag terug op wat we met zijn allen hebben bereikt. 
Ik hoop dat Kennisnet/Digischool erin zal slagen de juiste manier en de juiste mensen te vinden om het succes van onze community voort te zetten.

Vriendelijke groet, Hanneke de Hoon

Onderzoek naar effect gezondheidsvoorlichting op laagopgeleide jongere

Bas van den Putte: ‘Gezien het hoge middelengebruik onder jongeren die praktijkonderwijs volgen, is het belangrijk om te onderzoeken wat het effect is van gezondheidsvoorlichting op deze groep’

Hoe begrijpelijk en effectief is de voorlichting over alcohol en sigaretten voor de laagstopgeleide jongeren van Nederland? En hoe kunnen we de voorlichtingsmaterialen verbeteren? Communicatiewetenschapper Bas van den Putte ontving een NWO-subsidie van EUR 250.000 voor een onderzoek hiernaar.

Lees het hele bericht

Het Streek Praktijkonderwijs Ede werkt met tabletpc’s

 

Afgelopen maandag heeft TV Gelderland via haar nieuwsbulletin aandacht geschonken aan Het Streek in Ede die werken met tabletpc’s in combinatie met PrOmotie digitaal.
Kort filmpje, leuk en enthousiasmerend om te zien. Via www.promotiedigitaal.nu is het filmpje te bekijken (in de rubriek Nieuws). 
 

Nieuws in de klas zoekt educatieve auteurs (PO en VO)

Nieuws in de klas, het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia, gaat het educatieve aanbod vernieuwen. Voor het actualiseren van onze opdrachtenbundels zoeken wij educatieve auteurs die op korte termijn op projectbasis voor ons aan de slag willen. We zijn op zoek naar leermiddelenontwikkelaars, zowel voor het primair onderwijs als voor het voortgezet onderwijs, die bij voorkeur zelf ook onderwijservaring hebben. Affiniteit en ervaring met het toepassen van nieuwsmedia / de actualiteit in het onderwijs is zeer gewenst. 

Bekijk het profiel: http://bit.ly/KvcXXM

Nieuwsrekenen

 

  • Wekelijks levensechte rekenopgaven op zes niveaus
  • Stof voor minstens een half uur extra rekenen
  • Aan de hand van het onderwerp van Nieuwsbegrip

Waarom rekenen aan de hand van het nieuws?
Nieuwsbegrip heeft de actualiteit succesvol de klas in gehaald om leerlingen te motiveren voor begrijpend lezen. Maar ook het rekenonderwijs kan worden versterkt door leerlingen te laten rekenen met het nieuws. Want actuele onderwerpen leveren de levensechte contexten waarin we leerlingen graag willen leren rekenen.

Nieuwsrekenen is geschikt voor groep 4 t/m 8 in het basisonderwijs en de onderbouw van het VO. De opgaven zijn ook geschikt voor SBO, SO en VSO-scholen.
Alle informatie, proefmateriaal en een aanvraag voor een (proef)licentie op www.nieuwsrekenen.nl

Minder scholen voldoen aan urennorm

 

Het aantal scholen in het voortgezet onderwijs dat voldoende onderwijstijd wist aan te bieden, is vorig jaar voor het eerst in jaren gedaald. Steeg het aantal scholen dat de norm haalde van 2008 tot 2010 nog, in 2011 daalde het aantal van tachtig naar 77 procent, meldt de Inspectie van het Onderwijs vrijdag na onderzoek.

Volgens de inspectie lijkt het effect van de aangepaste urennorm van 1040 naar duizend in de onderbouw te zijn uitgewerkt. Vooral voor de havo-scholen is een teruggang te zien. Daar wordt de norm slechts in de helft van de gevallen gehaald. In het praktijkonderwijs is dat honderd procent, bij het vmbo 88 procent en het vwo 64 procent. 

Gelezen op Gratis Nieuws van Nederlands Dagblad

Summerschool Kennisnet

In de zomer is er tijd voor ontspanning en bezinning. Het is dan ook het ideale moment om je te laten inspireren!
Schrijf je in voor de tweedaagse gratis Summerschool+ 2012 en verdiep je in het thema ‘Volg de leerling‘ of in het thema ‘Onderwijs passend maken‘.
Bedoeld voor docenten, managers en bestuurders uit het primair-, voortgezet en beroepsonderwijs die zich verder willen verdiepen en benieuwd zijn naar de mogelijkheden van morgen.

Volg de leerling
4 en 5 juli
22 en 23 augustus
Onderwijs passend maken
20 en 21 augustus
27 en 28 augustus
Meer informatie en aanmelden op http://summerschool.kennisnet.nl/

23 OVC dingen

 

De website 23 OVC dingen is een verzameling van 23 lessen hoe je in het onderwijs slim gebruik kunt maken van het web. Welke tools biedt het web docenten om hun lessen informatiever, inspirerender en interactiever te maken? En welke gereedschappen kan de docent de leerling in handen geven om slimmer en effectiever te studeren?
Het cursusmateriaal op deze site bestaat uit 23 hoofdstukken. Elk hoofdstuk gaat over een ‘Ding’: een webapplicatie die ingezet kan worden in het onderwijs, door de leerling of door de docent. Allerlei media die door jongeren in hun dagelijks leven worden ingezet, passeren de revue: sociale netwerksites zoals Hyves en Facebook, weblogs, wiki’s, sites waar beeldmateriaal gedeeld wordt, zoals YouTube en Flickr, enz.
Het materiaal op deze site kan zelfstandig bestudeerd worden of in teamverband en ook  als cursus worden aangeboden .
Op Leraar24 worden deze 23 lessen in vijf video’s inhoudelijk toegelicht.
Deze cursus is overigens  gebaseerd op en gedeeltelijk overgenomen van de cursus 23Onderwijsdingen van de Overijsselse bibliotheken.
Als je die lijst van dingen bekijkt zie je verschillen tussen de onderwerpen, maar de opzet blijft gelijk. Maak zelf een keuze welke site jou het meest aanspreekt.

Leraar 24: De vijf rollen van de leraar

De moderne leraar heeft tegenwoordig ontzettend veel te doen. In het voortgezet onderwijs worstelen leraren dan ook wel eens met het aantal taken dat ze hebben. Wat is nu eigenlijk hun kerntaak en hoe kan deze het beste worden uitgevoerd? In dit filmpje legt coach Marti Sloter uit wat de vijf rollen van de leraar zijn en hoe die vervuld kunnen worden.
Op www.leraar24.nl zijn nog veel meer filmpjes te vinden over docent-gedrag.nl .

PrOmotie digitaal voor praktijkonderwijs

PrOmotie digitaal is een competentiegerichte, digitale, leeromgeving voor het praktijkonderwijs die rekening houdt met alle wensen en eisen die leven binnen scholen. Gericht op het werken in de praktijk en niet zozeer op schermwerk. PrOmotie digitaal is de “backbone” van het onderwijs maar neemt niet het onderwijs zelf over. Leerlingen uit het praktijkonderwijs werken hooguit tweemaal een half uur per dag met de computer (tenzij de computer de praktijk zelf is.). 

Leerling meet- en volgsysteem

De PrOscan, het leerling meet- en volgsysteem, is een belangrijk onderdeel binnen PrOmotie digitaal. In de PrOscan draait het om competenties en de daarbij behorende gedragsindicatoren. Het gaat daarbij om gedrag dat de leerling laat zien in een praktijksituatie. Dat kan een praktijksituatie thuis zijn, maar ook één in een beroepssituatie.  

Inhoud PrOmotie digitaal

Edu’Actief blijft ontwikkelen aan de inhoud van PrOmotie digitaal. De digitale leeromgeving bevat de volgende thema’s/leerlijnen:
- Praktijk en loopbaan
- Cultuur en maatschappij
- AKA (fase 1 en 2)
- B-VCA
- EHBO
- Nederlands (schooljaar 2012-2013)
- Rekenen en Wiskunde (schooljaar 2013-2014)

Ontwikkelingen

Op dit moment wordt gewerkt aan de leerlijn Nederlands. Deze zal naar verwachting in het schooljaar 2012-2013 beschikbaar zijn. Vervolgens zal de leerlijn Rekenen en Wiskunde worden opgepakt.
In opdracht van het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs heeft het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit een algemeen IOP ontwikkeld dat door alle praktijkscholen gebruikt kan worden. Vanaf november 2011 is dit IOP als vast format opgenomen in PrOmotie digitaal.