Het wederkerig voornaamwoord verwijst alleen naar meervoudige personen. Het onderwerp van een zin met een wederkerig voornaamwoord, bestaat daarom altijd uit meer personen. Ook drukt het wederkerig voornaamwoord altijd een wederzijdse relatie uit. Daarmee wordt bedoeld dat ‘persoon A’ een bepaalde taalkundige relatie heeft met ‘persoon B’, maar ook andersom: ‘persoon B’ heeft een taalkundige relatie met ‘persoon A’. Er is ook maar een klein aantal woorden dat een wederkerig voornaamwoord zou kunnen zijn:

elkaar, elkander, mekaar (= spreektaal)

Eenvoudig te herkennen dus!

Hieronder wat voorbeeldzinnen. Het wederkerig voornaamwoord is steeds onderstreept:

“Peter en Jannie houden na elf jaar nog erg veel van elkaar.” (Met ‘Peter en Jannie’ en ‘elkaar’ worden dezelfde personen bedoeld | ‘Peter en Jannie’ is hier het onderwerp dat in deze zin dus eigenlijk twee keer wordt genoemd | De relatie die hier wordt bedoeld is dat ‘Peter’ van ‘Jannie’ houdt en ‘Jannie’ van ‘Peter’)

“De dieren wassen elkaar.” (Met ‘De dieren’ en ‘elkaar’ worden dezelfde dieren bedoeld | ‘De dieren’ is hier het onderwerp dat in deze zin dus eigenlijk twee keer wordt genoemd | De relatie die hier wordt bedoeld is dat ‘dier A’ ‘dier B’ wast en dat ‘dier B’ ‘dier A’ wast)

Bij de volgende zinnen zie je het verschil tussen een wederkerend en wederkerig voornaamwoord:

“Theo en Linda verdedigen zich.” (‘zich’ is een wederkerend voornaamwoord, want ‘Theo’ verdedigt zichzelf en ‘Linda’ verdedigt zichzelf. Dat doen ze dus NIET bij elkaar!)

‘Theo en Linda verdedigen elkaar.” (‘elkaar’ is een wederkerig voornaamwoord, want ‘Theo’ verdedigt ‘Linda’ en ‘Linda’ verdedigt ‘Theo’. Dit is dus een wederzijdse relatie, want ze verdedigen elkaar!)

“Jan en Willem vervelen zich.” (‘zich’ is een wederkerend voornaamwoord, want ‘Jan’ verveelt zichzelf en ‘Willem’ verveelt zichzelf. Ze vervelen ELKAAR dus niet!)

“Jan en Willem vervelen elkaar.” (‘elkaar’ is een wederkerig voornaamwoord, want ‘Jan’ verveelt ‘Willem’ en ‘Willem’ verveelt ‘Jan’. Dit is dus een wederzijdse relatie, want ze vervelen elkaar!)