Aansluitend op de telwoorden, komt nu het onbepaald voornaamwoord aan bod. Dit woordsoort hoort naar mijn idee niet echt bij een bepaalde groep woordsoorten, maar kan wel snel aangezien worden voor een telwoord.

Nogmaals: bij de onbepaalde telwoorden gaat het om een aantal of hoeveelheid. Bij een onbepaald voornaamwoord gaat het niet om hoeveelheden, maar om mensen, dieren of dingen.

De volgende woorden kunnen onbepaalde voornaamwoorden zijn:

alles, men, allemaal, andere, anderen, ieder, elk ,ieder, iedereen, iemand, iets

Een paar voorbeelden. De onbepaalde voornaamwoorden zijn onderstreept:

“Als iemand een medaille verdient, ben jij het wel!”

“Ik ga in elk geval door naar de tweede ronde!.” (‘tweede’ is een bepaald rangtelwoord.)

“Je kunt merken dat daar iets niet helemaal goed gaat.” (‘niet’ is een bijwoord.)