Een ezelsbruggetje: bij een concert, theater, of bioscoop kun je goede en minder goede plaatsen krijgen. Dit noemt men eerste, tweede of derde rang. De dikgedrukte woorden zijn daarom niet voor niets bepaalde rangtelwoorden, want je weet precies om welke rang het gaat! De bepaalde rangtelwoorden eindgen dus altijd op ‘de’ of, ‘ste’. Hieronder staan nog meer voorbeelden van bepaalde rangtelwoorden:

eerste, tweede, derde, achttiende, veertigste, honderdste, duizendste

Een paar voorbeelden. De bepaalde rangtelwoorden zijn onderstreept:

“Na de zoveelste poging wist hij niet meer hoe hij dat de eerste keer wél voor elkaar had gekregen.” (‘zoveelste’ is hier een onbepaald rangtelwoord: je weet niet precies om hoeveel het gaat.)

“Na voor de vierde maal een eerste plaats te hebben gewonnen, had hij het record gebroken.”

“Enkele aanwezigen vonden het maar niets dat hij voor de zevende keer kampioen werd.” (‘Enkele’ is hier een onbepaald voornaamwoord.)