Een nieuw Algemeen Letterkundig Lexicon

Taalnieuws Voeg een reactie toe

Vandaag wordt op de Dag van het literatuuronderwijs in Rotterdam het Algemeen Letterkundig Lexicon gepresenteerd. Dit lexicon biedt beknopte definities van meer dan 4000 termen op het terrein van de letteren, in de meest brede zin van het woord: stromingen, periodes en genres; de klassieke retorica en metriek; de moderne, stilistiek; de hedendaagse literatuurtheorie; de ‘populaire’ vormen van literatuur die mondeling, via de massamedia of in digitale omgevingen circuleren; de wereld van drama en theater, de versleer en de verteltheorie; de teksteditie, codicologie, boekwetenschap en andere hulpwetenschappen en zusterdisciplines; ook een aantal raakvlakken met andere kunstvormen zoals de muziek worden bestreken. Lees verder

Reageer


zeven × = 42